bestek

Eigenschappen

VoorkeurslabelbestekDe uitkomst van de berekening van de geografische breedte en lengte waarop het schip zich bevindt.Een zo volledig mogelijk omschreven bouwplan.
DefinitieDe uitkomst van de berekening van de geografische breedte en lengte waarop het schipElk vaartuig met inbegrip van vaartuigen zonder waterverplaatsing en watervliegtuigen, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als middel van vervoer over water. zich bevindt.
SynoniembestekkenDe uitkomst van de berekening van de geografische breedte en lengte waarop het schip zich bevindt.Een zo volledig mogelijk omschreven bouwplan.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-0acf5a9c-5b22-4a35-86aa-6cc9832ce325

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
bestekDe uitkomst van de berekening van de geografische breedte en lengte waarop het schip zich bevindt.Een zo volledig mogelijk omschreven bouwplan.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
bestekDe uitkomst van de berekening van de geografische breedte en lengte waarop het schip zich bevindt.Een zo volledig mogelijk omschreven bouwplan.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
bestektekening (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanbestekDe uitkomst van de berekening van de geografische breedte en lengte waarop het schip zich bevindt.Een zo volledig mogelijk omschreven bouwplan.
Rdf.jpg