bronnering


Eigenschappen

Voorkeurslabelbronnering
DefinitieHet wegpompen van grondwater om een stuk grond droger te maken.
Synoniembronneringen, grondwaterspiegelverlaging, grondwaterspiegelverlagingen
Toelichting op definitieBij het uitvoeren van bouwconstructies onder het grondwaterniveau zal het meestal nodig zijn de grondwaterstand kunstmatig te verlagen. Dit gebeurt d.m.v. (bron)bemaling. Door het wegpompen van water (bemalen) wordt de grondwaterstand plaatselijk verlaagd tot onder het niveau van de bouwput, zodat men in het droge aan de constructie kan werken. Het opgepompte water wordt meestal afgevoerd naar rioleringsputten. Wanneer de grondwaterspiegel een eindje onder het niveau ligt van de onderzijde van de fundering, hoeft meestal geen bronbemaling te worden toegepast. In het oosten van het land zal bronbemaling daarom minder vaak voorkomen dan in het westen (zie de afbeelding verderop). In West-Nederland vindt bemaling bijvoorbeeld plaats bij het vervangen van de riolering en bij bouwputten t.b.v. tunnels of kelders.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-6073da6b-7772-4ea9-b779-9840bd2f60c5, https://www.joostdevree.nl/shtmls/bemaling.shtml
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bronneringBron van
bronneringDeel van
bronneringLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg