natuurlijk peilbeheer


Eigenschappen

Voorkeurslabelnatuurlijk peilbeheer
DefinitieBij natuurlijk peilbeheer volgt het waterpeil zoveel mogelijk het natuurlijke seizoensverloop door het vasthouden van grondwater middels een hoog peil in het voorjaar dat gedurende de zomer geleidelijk wegzakt door de verdamping en in het najaar het laagst is.
Toelichting op definitieDoel is de inlaat van gebiedsvreemd water te beperken en dat de gemiddelde grondwaterstand hoger blijft dan bij normaal peilbeheer.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-157bd277-fb6a-49be-8262-71cb524247c3

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
natuurlijk peilbeheerBreder
natuurlijk peilbeheerBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
laag zomerpeil en hoog winterpeil (Begrip)Gerelateerdnatuurlijk peilbeheer
maximum peil (Begrip)Gerelateerdnatuurlijk peilbeheer
natuurlijk peil (Begrip)Gerelateerdnatuurlijk peilbeheer
Rdf.jpg