teeltondersteunende voorziening


Eigenschappen

Voorkeurslabelteeltondersteunende voorziening
DefinitieVoorziening in, op of boven de grond die door agrarische bedrijven met plantaardige teelten wordt gebruikt om de volgende doelen na te streven: verbetering van de productie, onder meer door teeltvervroeging en -verlating, terugdringing van onkruidgroei en beperking van vraatschade / verbetering van de arbeidsomstandigheden, onder meer door gewassen verhoogd te telen / bereiken van positieve effecten op milieu en water (bodembescherming, terugdringen onkruidbestrijding, effectief omgaan met water).
Synoniemteeltondersteunende voorzieningen
Toelichting op definitieVoorbeelden van teeltondersteunende voorzieningen zijn: aardbeiteelttafels, afdekfolies, anti-worteldoek, boomteelthekken, hagelnetten, insectengaas, plastic tunnels, ondersteunende kassen, schaduwhallen en vraatnetten. (bron: www.waterwizard.nl / Aquo)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-ccebbd07-84d2-4ce9-a36d-c2f6ed29ecbb
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
teeltondersteunende voorzieningBreder
teeltondersteunende voorzieningBron van
teeltondersteunende voorzieningDeel van
teeltondersteunende voorzieningGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg