Verbindingskanaal

Eigenschappen

VoorkeurslabelVerbindingskanaalHet Verbindingskanaal is een kanaal in de stad Groningen, dat deel uitmaakt van de diepenring.
DefinitieHet VerbindingskanaalHet Verbindingskanaal is een kanaal in de stad Groningen, dat deel uitmaakt van de diepenring. is een kanaal in de stad Groningen, dat deel uitmaakt van de diepenring.
Toelichting op definitieHet kanaal is gegraven in het jaar 1879 en is gelegen ten zuiden van de oude stad. Het vormde (en vormt) de schakel tussen het dan al bestaande Noord-WillemskanaalHet Noord-Willemskanaal (ook: Willemsvaart of kortweg Vaart) is de scheepvaartverbinding tussen de Drentsche Hoofdvaart ten westen van Assen (Asserwijk) en de stad Groningen (Zuiderhaven), ongeveer evenwijdig aan de A28. Het ligt in de Nederlandse provincies Drenthe en Groningen. Het kanaal is 38 km lang en heeft een diepte van 2 m. (1861, in Groningen het Hoornsediep genoemd), de Zuider- en Westerhaven (Westerhavensluis, 1864) en het Hoendiep in het westen en het gelijktijdig aangelegde EemskanaalHet Eemskanaal verbindt de stad Groningen (het Verbindingskanaal / Oosterhaven, Winschoterdiep en Van Starkenborghkanaal) met Delfzijl (de Eems). Het kanaal is aangelegd tussen 1866 en 1876 en is in 1953 verbreed. (met Oosterhaven) in het oosten.

Wie in Groningen met de trein aankomt ziet vanuit het station meteen het VerbindingskanaalHet Verbindingskanaal is een kanaal in de stad Groningen, dat deel uitmaakt van de diepenring., met daarin op een eiland het Groninger Museum. Dit gebouwBouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. is relatief jong, maar bijzonder gezichtsbepalend.

Niet alleen het Groninger museum is jong, dit is ook het geval met de bebouwing rond het kanaalWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport., het zuidelijke deel van de diepenring.

Het sinds eind 19e eeuw gedempteGeheel of gedeeltelijk dichtgooien en/of dichtgegooid houden van oppervlaktelichamen of tijdelijk drooggevallen oppervlaktelichamen, zoals sloten, greppels, slenken, wielen en sleuven; Zuiderdiep en Kattendiep waren ook de laatst gegraven grachtenEen gracht is een gegraven greppel met water, die hoofdzakelijk voorkomt in oude steden. van de diepenring en werden het eerst gedemptGeheel of gedeeltelijk dichtgooien en/of dichtgegooid houden van oppervlaktelichamen of tijdelijk drooggevallen oppervlaktelichamen, zoals sloten, greppels, slenken, wielen en sleuven; om plaats te maken voor het brede VerbindingskanaalHet Verbindingskanaal is een kanaal in de stad Groningen, dat deel uitmaakt van de diepenring. voor het Hoofdstation langs. Het verbindingskanaalHet Verbindingskanaal is een kanaal in de stad Groningen, dat deel uitmaakt van de diepenring. dateert uit 1879 en is ontstaan door de hier liggende oude vestinggrachten te kanaliseren.

Over het kanaal liggen (van oost naar west) de volgende bruggenCivielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grond.: de Trompbrug (ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. kleinbruggetje, kippenbrugje of kattenbruggetje genoemd), de Oosterbrug, de Herebrug, de H.NGetal, dat het resultaat is van een telling van een eindig aantal dingen.. Werkmanbrug (ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. Museumbrug) en de Emmabrug.

Samen met die van het Hoendiep is de kademuurEen walbescherming, opgebouwd uit een muur van gemetselde stenen of gestort beton. bij het museum de enige basalten kadeEen kleine dijk. van Groningen. De grond die vrijkwam bij het graven van het VerbindingskanaalHet Verbindingskanaal is een kanaal in de stad Groningen, dat deel uitmaakt van de diepenring. werd gebruikt om het terreinDoor een type landgebruik gekarakteriseerd zichtbaar begrensd stuk grond, niet zijnde weg, spoorbaan of water. van het Zuiderpark op te hogen.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Verbindingskanaal_(Groningen)
Afbeelding van399px-Verbindingskanaal_-_Herebrug.jpg
Herebrug over het VerbindingskanaalHet Verbindingskanaal is een kanaal in de stad Groningen, dat deel uitmaakt van de diepenring..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
VerbindingskanaalHet Verbindingskanaal is een kanaal in de stad Groningen, dat deel uitmaakt van de diepenring.Breder
  • kanaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
VerbindingskanaalHet Verbindingskanaal is een kanaal in de stad Groningen, dat deel uitmaakt van de diepenring.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
Rdf.jpg