doodtij


Eigenschappen

Voorkeurslabeldoodtij
DefinitieHet of de minst ontwikkelde der getijden kort na eerste of laatste kwartier.
Synoniemkranktij
Toelichting op definitieIn het Nederlandse getijgebied na 2 à 3 dagen. Naast de globale aanduiding waar het meervoud (getijden) in de definitie betrekking op heeft, kan b.v. in berekeningen een exact punt in de halve maancyclus worden gehanteerd. (Bron: Verklarende Hydrologische Woordenlijst, CHO, "Rapporten en nota's" nr.16, 's-Gravenhage, 1986 (gewijzigd) / Aquo).


Doodtij is de periode van het getij waarin het verschil tussen hoog- en laagwater minimaal is. Het hoogwater is dan minder hoog dan gemiddeld en het laagwater is minder laag dan gemiddeld.

Doodtij treedt eens in de ongeveer 14 dagen op en volgt gemiddeld ruim twee etmalen op het moment dat de getijkrachten van de maan en de zon haaks op elkaar staan en elkaar daardoor verzwakken. Dat laatste is het geval wanneer de zon en de maan ten opzichte van de aarde een min of meer loodrechte hoek met elkaar maken, dus tijdens eerste en laatste kwartier van de maan. Doodtij treedt daarom tweemaal per synodische maand op.

Doodtij is het tegenovergestelde van springtij.

Het moment dat opkomend water overgaat in afgaand water, of omgekeerd, en waarbij de stroomsnelheid enige tijd minimaal is, heet de kentering (zie getijde), en heeft niets met doodtij te maken. (Bron: Wikipedia)

Het minst ontwikkelde astronomische getij (c.q. de minst ontwikkelde astronomische getijden) optredend kort na de kwartierstanden der maan (in het Nederlandse tijgebied na 2 à 3 dagen). (bron: DIV)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-62f58319-754b-466a-961f-cc30fa2750ad, https://nl.wikipedia.org/wiki/Doodtij
Afbeelding vanspringtij en doodtij
Springtij en doodtij.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
doodtijBreder
doodtijBron van
doodtijDeel van
doodtijLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg