behuizing

Eigenschappen

VoorkeurslabelbehuizingCiviele of bouwkundige constructie als bescherming tegen weersinvloeden en/of afscherming van emissie
DefinitieCiviele of bouwkundige constructieWat door construeren ontstaan is. als bescherming tegen weersinvloeden en/of afscherming van emissieDirecte of indirecte uitstoot, uit puntbronnen of diffuse bronnen, van stoffen, trillingen, warmte of geluid in de lucht, het water of de bodem.
SynoniembehuizingenCiviele of bouwkundige constructie als bescherming tegen weersinvloeden en/of afscherming van emissie
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=23549&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
behuizingCiviele of bouwkundige constructie als bescherming tegen weersinvloeden en/of afscherming van emissieBreder
  • constructie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
behuizingCiviele of bouwkundige constructie als bescherming tegen weersinvloeden en/of afscherming van emissieBronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg