Haren-Ruitenbroekkanaal

Eigenschappen

VoorkeurslabelHaren-RuitenbroekkanaalHet Haren-Ruitenbroekkanaal of Ruitenbroekkanaal (Duits: Haren-Rütenbrock-Kanal, afgekort HRK) is een circa 14 kilometer lang kanaal dat het Ter Apelkanaal bij het Groningse Barnflair/Munnekemoer verbindt met de Eems bij het Nedersaksische Haren.
AfkortingHRKHet Haren-Ruitenbroekkanaal of Ruitenbroekkanaal (Duits: Haren-Rütenbrock-Kanal, afgekort HRK) is een circa 14 kilometer lang kanaal dat het Ter Apelkanaal bij het Groningse Barnflair/Munnekemoer verbindt met de Eems bij het Nedersaksische Haren.
DefinitieHet Haren-RuitenbroekkanaalHet Haren-Ruitenbroekkanaal of Ruitenbroekkanaal (Duits: Haren-Rütenbrock-Kanal, afgekort HRK) is een circa 14 kilometer lang kanaal dat het Ter Apelkanaal bij het Groningse Barnflair/Munnekemoer verbindt met de Eems bij het Nedersaksische Haren. of RuitenbroekkanaalHet Haren-Ruitenbroekkanaal of Ruitenbroekkanaal (Duits: Haren-Rütenbrock-Kanal, afgekort HRK) is een circa 14 kilometer lang kanaal dat het Ter Apelkanaal bij het Groningse Barnflair/Munnekemoer verbindt met de Eems bij het Nedersaksische Haren. (Duits: Haren-Rütenbrock-KanalHet Haren-Ruitenbroekkanaal of Ruitenbroekkanaal (Duits: Haren-Rütenbrock-Kanal, afgekort HRK) is een circa 14 kilometer lang kanaal dat het Ter Apelkanaal bij het Groningse Barnflair/Munnekemoer verbindt met de Eems bij het Nedersaksische Haren., afgekort HRKHet Haren-Ruitenbroekkanaal of Ruitenbroekkanaal (Duits: Haren-Rütenbrock-Kanal, afgekort HRK) is een circa 14 kilometer lang kanaal dat het Ter Apelkanaal bij het Groningse Barnflair/Munnekemoer verbindt met de Eems bij het Nedersaksische Haren.) is een circa 14 kilometer lang kanaal dat het Ter ApelkanaalHet Ter Apelkanaal is een kanaal in de provincie Groningen en vormt een onderdeel van de vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel. bij het Groningse Barnflair/Munnekemoer verbindt met de Eems bij het Nedersaksische Haren.
SynoniemRuitenbroekkanaalHet Haren-Ruitenbroekkanaal of Ruitenbroekkanaal (Duits: Haren-Rütenbrock-Kanal, afgekort HRK) is een circa 14 kilometer lang kanaal dat het Ter Apelkanaal bij het Groningse Barnflair/Munnekemoer verbindt met de Eems bij het Nedersaksische Haren., Haren-Rütenbrock-KanalHet Haren-Ruitenbroekkanaal of Ruitenbroekkanaal (Duits: Haren-Rütenbrock-Kanal, afgekort HRK) is een circa 14 kilometer lang kanaal dat het Ter Apelkanaal bij het Groningse Barnflair/Munnekemoer verbindt met de Eems bij het Nedersaksische Haren.
Toelichting op definitieHet kanaal passeert de Duits-Nederlandse grens bij Rütenbrock. Het Haren-RuitenbroekkanaalHet Haren-Ruitenbroekkanaal of Ruitenbroekkanaal (Duits: Haren-Rütenbrock-Kanal, afgekort HRK) is een circa 14 kilometer lang kanaal dat het Ter Apelkanaal bij het Groningse Barnflair/Munnekemoer verbindt met de Eems bij het Nedersaksische Haren. is (behalve het EemskanaalHet Eemskanaal verbindt de stad Groningen (het Verbindingskanaal / Oosterhaven, Winschoterdiep en Van Starkenborghkanaal) met Delfzijl (de Eems). Het kanaal is aangelegd tussen 1866 en 1876 en is in 1953 verbreed. dat bij Delfzijl in de DollardInham van de Noordzee tussen de kust van Groningen en de Duitse provincie Ost-Friesland. uitmondt) de enige bevaarbare verbindingEen stroom voerend element. tussen Duitsland en Nederland ten noorden van de Rijn.

Ten oosten van Rütenbrock eindigt het Zuid-Noordkanaal in het Haren-RuitenbroekkanaalHet Haren-Ruitenbroekkanaal of Ruitenbroekkanaal (Duits: Haren-Rütenbrock-Kanal, afgekort HRK) is een circa 14 kilometer lang kanaal dat het Ter Apelkanaal bij het Groningse Barnflair/Munnekemoer verbindt met de Eems bij het Nedersaksische Haren.. In Duitsland loopt Bundesstraße 408 parallel aan de zuidkant van het kanaalWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport., bij de Nederlandse grens gaat deze wegAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen. over in Provinciale wegAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen. 366.

Het kanaal werd tussen 1870 en 1878 aangelegd als onderdeel van het vaarwegennet ten westen van de Eems (Linksemsisches Kanalnetz). Behalve het goederenvervoer door schepenElk vaartuig met inbegrip van vaartuigen zonder waterverplaatsing en watervliegtuigen, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als middel van vervoer over water. met 200 ton laadvermogen, dient het kanaal voor de drainage van de omliggende venen.

In 1924 werd de Spoorlijn StadskanaalHet Stadskanaal is een kanaal in de provincie Groningen en vormt een onderdeel van de vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel. - Ter Apel Rijksgrens geopend, die via een brugCivielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grond. het Nederlandse deel van het Haren-RuitenbroekkanaalHet Haren-Ruitenbroekkanaal of Ruitenbroekkanaal (Duits: Haren-Rütenbrock-Kanal, afgekort HRK) is een circa 14 kilometer lang kanaal dat het Ter Apelkanaal bij het Groningse Barnflair/Munnekemoer verbindt met de Eems bij het Nedersaksische Haren. kruiste. In 1926 werd dit baanvak alweer buiten gebruik gesteld. De restanten van de spoorbrug zijn nog steeds zichtbaar.

Sinds 21 juli 2016 geldt op het Duitse deel van het kanaal een nieuwe verordeningHandeling met algemene draagwijdte komende van een andere autoriteit dan het parlement. van de Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) ten aanzien van scheepvaart. De belangrijkste wijziging houdt in dat er geen vaarbewijs meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. vereist is voor gecharterde vaartuigen tot 15 meter lang en met maximaal 12 opvarenden (inclusief de schippers).
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Haren-Ruitenbroekkanaal
Afbeelding van390px-Ter-Apelkanaal_Haren-Rutenbrock-Kanal_kruising.JPG
Kruising van het Ter-Apelkanaal en het Haren-RuitenbroekkanaalHet Haren-Ruitenbroekkanaal of Ruitenbroekkanaal (Duits: Haren-Rütenbrock-Kanal, afgekort HRK) is een circa 14 kilometer lang kanaal dat het Ter Apelkanaal bij het Groningse Barnflair/Munnekemoer verbindt met de Eems bij het Nedersaksische Haren. bij Barnflair/Munnekemoer.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
Haren-RuitenbroekkanaalHet Haren-Ruitenbroekkanaal of Ruitenbroekkanaal (Duits: Haren-Rütenbrock-Kanal, afgekort HRK) is een circa 14 kilometer lang kanaal dat het Ter Apelkanaal bij het Groningse Barnflair/Munnekemoer verbindt met de Eems bij het Nedersaksische Haren.Breder
  • kanaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
Haren-RuitenbroekkanaalHet Haren-Ruitenbroekkanaal of Ruitenbroekkanaal (Duits: Haren-Rütenbrock-Kanal, afgekort HRK) is een circa 14 kilometer lang kanaal dat het Ter Apelkanaal bij het Groningse Barnflair/Munnekemoer verbindt met de Eems bij het Nedersaksische Haren.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
Rdf.jpg