normale basislijn


Eigenschappen

Voorkeurslabelnormale basislijn
DefinitieDe lijn tussen de zee en de kust bij laagwater, zoals deze erkend is door de betreffende kuststaat volgens het gebruikte reductievlak.
Synoniemnormale basislijnen
Toelichting op definitieDe basislijn bij baaien loopt volgens een rechte lijn tussen de natuurlijke toegangspunten bij laag water, mits de afstand tussen deze punten niet groter is dan 24 zeemijl (44,448 km). Al het water aan de landzijde van de basislijn behoort tot de binnenwateren. Bij rivieren is de basislijn een rechte lijn tussen twee oeverpunten bij laagwater. Zeehavens vallen ook onder de binnenwateren, waarbij geldt dat alle permanente en geïntegreerde havenwerken (ook die in zee uitsteken) tot de kust behoren.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Basislijn
Afbeelding van800px-Zonmar-en.svg.png
Basislijn en zones.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
normale basislijnBreder
normale basislijnBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg