bemonsteringsmethode

Eigenschappen

VoorkeurslabelbemonsteringsmethodeWijze waarop een monster genomen is, ten behoeve van een later uit te voeren analyse.
AfkortingMBWWijze waarop een monster genomen is, ten behoeve van een later uit te voeren analyse.
DefinitieWijze waarop een monsterEen representatieve hoeveelheid materiaal die volgens een bepaalde bemonsteringswijze op één bepaalde locatie en op één bepaald tijdstip of gedurende een aaneengesloten tijdsperiode verzameld is uit één compartiment van een watersysteem voor het verrichten van onderzoek genomen is, ten behoeve van een later uit te voeren analyseAnalyse is het ontleden van een bepaald (denk)object tot de constituerende elementen. De ontleding in bestanddelen ter nadere beschouwing..
SynoniembemonsteringsmethodesWijze waarop een monster genomen is, ten behoeve van een later uit te voeren analyse., bemonsteringsmethodenWijze waarop een monster genomen is, ten behoeve van een later uit te voeren analyse.
Toelichting op definitieVaak is dit de verwijzing naar een documentEen bundeling van verschillende vormen van content die als geheel bewerkt kan worden en in bestandsvorm wordt opgeslagen., bijvoorbeeld een NENNEN is de afkorting van NEderlandse Norm en tevens sinds 8 mei 2000 de naam van het nauwe samenwerkingsverband van de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut en de Stichting Koninklijk Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) (gespecialiseerd in de normalisatie van elektrotechniek, informatietechnologie en telecommunicatie).-normAlgemene regel m.b.t. een parameter met een bepaalde mate van bindendheid, al dan niet mede in kwantitatieve termen uitgedrukt.Een norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode., voorschriftHandeling met algemene draagwijdte komende van een andere autoriteit dan het parlement. of protocol, waarin de toegepaste methode is beschreven. BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.: UvW, 1996: DONAR
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-cd57455e-afca-481a-a41c-6484c00b9141

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
bemonsteringsmethodeWijze waarop een monster genomen is, ten behoeve van een later uit te voeren analyse.Breder
  • methodiek (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
bemonsteringsmethodeWijze waarop een monster genomen is, ten behoeve van een later uit te voeren analyse.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
bemonsteringsmethodeWijze waarop een monster genomen is, ten behoeve van een later uit te voeren analyse.Gerelateerd
  • monster (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
bemonsteringsmethodeWijze waarop een monster genomen is, ten behoeve van een later uit te voeren analyse.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
mengmonster (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbemonsteringsmethodeWijze waarop een monster genomen is, ten behoeve van een later uit te voeren analyse.
steekmonster (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbemonsteringsmethodeWijze waarop een monster genomen is, ten behoeve van een later uit te voeren analyse.
Rdf.jpg