Adriaan Geerts Wildervanckkanaal

Eigenschappen

VoorkeurslabelAdriaan Geerts WildervanckkanaalHet A.G. Wildervanckkanaal is een kanaal in de Nederlandse provincie Groningen.
DefinitieHet A.G. WildervanckkanaalHet A.G. Wildervanckkanaal is een kanaal in de Nederlandse provincie Groningen. is een kanaal in de Nederlandse provinciePubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt. Groningen.
SynoniemA.G. WildervanckkanaalHet A.G. Wildervanckkanaal is een kanaal in de Nederlandse provincie Groningen.
Toelichting op definitieHet kanaal liep oorspronkelijk van het WinschoterdiepHet Winschoterdiep is het kanaal dat loopt van Groningen, vanaf de aansluiting op het Eemskanaal, naar Winschoten waar het zich splitst in de Rensel, het laatste stukje naar Winschoten, en de aansluiting op de Pekel A. Het Winschoterdiep vormt de voortzetting van het Schuitendiep dat rond 1400 vanuit Groningen naar Foxhol werd gegraven. bij Zuidbroek naar de Dalweg in Wildervank. In de jaren tachtig van de 20e eeuw werd het kanaal verlengd met een zijtak van Veendam naar MusselkanaalHet Musselkanaal is een kanaal in de provincie Groningen en vormt een onderdeel van de vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel.. Het verlengde deel van het A.G. WildervanckkanaalHet A.G. Wildervanckkanaal is een kanaal in de Nederlandse provincie Groningen. begint bij de voormalige strokartonfabriek 'De Vrijheid' te Veendam en loopt richting Ommelanderwijk, daarna zuidzuidoostwaarts parallel aan WijkEen wijk is een zijkanaal in een verveningsgebied. Een wijk werd gegraven voor de afwatering van het veen en de afvoer van de turf per schip. Daarna werden ze gebruikt om aardappelen en suikerbieten over te vervoeren richting het hoofdkanaal (diep). Nummer Eén tot het gehucht Hoetmansmeer bij Boven Pekela. Vanaf dat punt buigt het kanaal naar het zuidoosten af en loopt het ten noorden van StadskanaalHet Stadskanaal is een kanaal in de provincie Groningen en vormt een onderdeel van de vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel.. Het kruist het natuurgebied De Veenhuizerstukken en vormt de grens van het recreatiegebied het Pagedal. Vanaf dit gedeelte lopen de snelweg N366, de A.G. Wildervanckweg, (Ter Apel-Veendam) en het kanaal parallel. Vervolgens liggen linksEen hyperlink (of kortweg link) – met een Nederlands woord verbinding of koppeling – is een computer- en internetterm die duidt op een verwijzing (referentie) in een hypertekst (bijvoorbeeld een website) die de gebruiker kan volgen om naar een andere plaats te gaan. het Vledderbos, Vledderveen en Mussel en rechts MusselkanaalHet Musselkanaal is een kanaal in de provincie Groningen en vormt een onderdeel van de vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel.. Dit laatste gedeelte is het kanaal overigens aanzienlijk smaller dan het stuk tussen Veendam en het Pagedal. Het kanaal eindigt ten slotte in het Mussel-AaDe Mussel-Aa is een beek in Westerwolde in het oosten van de provincie Groningen. Ze loopt van Zandberg (ten zuiden van Musselkanaal) naar het noorden via Mussel en Onstwedde naar Wessinghuizen waar ze samenvloeit met de Ruiten-Aa. kanaal (MusselkanaalHet Musselkanaal is een kanaal in de provincie Groningen en vormt een onderdeel van de vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel.-Westerwoldse AaDe Westerwoldse Aa (ook: Westerwoldsche Aa) is een rivier in Westerwolde. De rivier wordt gevormd uit de riviertjes of (beken) Mussel Aa en Ruiten Aa die bij Wessinghuizen samen komen. De samengevoegde stroom loopt verder in de richting van de Dollard. In het gedeelte ten noorden van Bad Nieuweschans vormt de Westerwoldse Aa de rijksgrens tussen Nederland en Duitsland.).

Het A.G. WildervanckkanaalHet A.G. Wildervanckkanaal is een kanaal in de Nederlandse provincie Groningen. werd aangelegd in het einde van de jaren vijftig van de 20e eeuw als scheepvaartkanaal. In Veendam wordt het kanaal door de industrie gebruikt. Door de verbindingEen stroom voerend element. met het WinschoterdiepHet Winschoterdiep is het kanaal dat loopt van Groningen, vanaf de aansluiting op het Eemskanaal, naar Winschoten waar het zich splitst in de Rensel, het laatste stukje naar Winschoten, en de aansluiting op de Pekel A. Het Winschoterdiep vormt de voortzetting van het Schuitendiep dat rond 1400 vanuit Groningen naar Foxhol werd gegraven., een belangrijk vaarwater voor Oost-Groningen, wordt de tri-modale containerterminal van HUSA Logistics in Veendam via het water ontsloten. Vanaf januari 2015 opereert HUSA Logistics hier een lijndienst met klasseVerzameling objecten met overeenkomstige eigenschappen (‘kenmerken, associaties en gedrag’).Een groep voorwerpen die een bepaald aantal kenmerken gemeenschappelijk heeft en zich daarin onderscheidt van overeenkomstige groepen. Verzameling mensen of dingen met dezelfde eigenschappen. Va (tot 2.900 ton) container binnenvaartschepen tussen Veendam en Rotterdam, Moerdijk en Antwerpen. Hiertoe zijn per 1 januari 2015 onder meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. de brugbedieningstijden tussen het WinschoterdiepHet Winschoterdiep is het kanaal dat loopt van Groningen, vanaf de aansluiting op het Eemskanaal, naar Winschoten waar het zich splitst in de Rensel, het laatste stukje naar Winschoten, en de aansluiting op de Pekel A. Het Winschoterdiep vormt de voortzetting van het Schuitendiep dat rond 1400 vanuit Groningen naar Foxhol werd gegraven. en Veendam verruimd door de ProvinciePubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt. Groningen.

Bij de aanlegWerksoort die bestaat uit het uitbreiden van het hoofd(vaar)wegennet door aanleg of verbreding van hoofd(vaar)wegen, verbetering van bestaande hoofd(vaar)wegen en maatregelen die bijdragen aan een capaciteitsvergroting van de bestaande infrastructuur (benutting). van het kanaal werd het afwateringsgebiedEen gebied waaruit het water wordt afgevoerd. van het toenmalige waterschap De Munte doorsneden. De naam van de nieuwe polderEen gebied, dat door een waterkering beschermd is tegen water van buiten en waarbinnen het peil beheerst kan worden. die daardoor ontstond, is ontleend aan de buurt Tussenklappen, namelijk de Tussenklappenpolder. Deze polderEen gebied, dat door een waterkering beschermd is tegen water van buiten en waarbinnen het peil beheerst kan worden. doet tevens dienst om water te bergen in situaties van een wateroverschot.

Het verlengde A.G. WildervanckkanaalHet A.G. Wildervanckkanaal is een kanaal in de Nederlandse provincie Groningen. werd eind jaren tachtig van de 20e eeuw aangelegd om overtollig regenwaterWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt. af te voeren en in droge tijden IJsselmeerwater aan te voeren. De Groninger veenkoloniënDe Groninger Veenkoloniën, of kortweg de Veenkoloniën, is de naam van een gebied in het zuidoosten van de provincie Groningen (Oost-Groningen). hebben verschillende keren te maken gehad met door hevige regenval veroorzaakte oververzadiging van de akkers met kleine overstromingenOnder water raken van ofwel de begrenzingen van een stroom of een ander oppervlaktewaterlichaam, ofwel van gebieden die normaal niet onder water staan. en misoogsten tot gevolg. Het A.G. WildervanckkanaalHet A.G. Wildervanckkanaal is een kanaal in de Nederlandse provincie Groningen. moest helpen daar een einde aan te maken. Op kilometerraai 7,3 van het kanaal ligt een schutsluis naar het OosterdiepHet Oosterdiep is een kanaal in de provincie Groningen en vormt een onderdeel van de vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel. naar het StadskanaalHet Stadskanaal is een kanaal in de provincie Groningen en vormt een onderdeel van de vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel., het MusselkanaalHet Musselkanaal is een kanaal in de provincie Groningen en vormt een onderdeel van de vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel. en het Ter ApelkanaalHet Ter Apelkanaal is een kanaal in de provincie Groningen en vormt een onderdeel van de vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel.. Hetverlengde kanaal is - met uitzondering van het eerste gedeelte bij Ommelanderwijk - niet als vaarwater geschikt omdat het te ondiep is en de bruggenCivielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grond. niet op goede hoogte zijn aangelegd. WelGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. is het kanaal populair bij vissers; regelmatig worden er viswedstrijden gehouden.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/A.G._Wildervanckkanaal
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
Adriaan Geerts WildervanckkanaalHet A.G. Wildervanckkanaal is een kanaal in de Nederlandse provincie Groningen.Breder
  • kanaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
Adriaan Geerts WildervanckkanaalHet A.G. Wildervanckkanaal is een kanaal in de Nederlandse provincie Groningen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
Rdf.jpg