drinkwatervoorziening


Eigenschappen

Voorkeurslabeldrinkwatervoorziening
DefinitieDrinkwatervoorziening is de productie en distributie van drinkwater.
Synoniemdrinkwatervoorzieningen, zoetwatervoorziening, zoetwatervoorzieningen, leidingwatervoorziening, leidingwatervoorzieningen
Toelichting op definitieDrinkwatervoorzieningen staan in vele landen onder druk. Hierdoor dringt zich een diversifiëring van de waterbronnen op door onder meer de ontzilting van zeewater. De technologie hiervoor is volop in ontwikkeling.

Drinkwater, of beter gezegd leidingwater, komt in vele landen gewoon uit de kraan. Voor velen is dat vanzelfsprekend. Men vergeet hierbij dat water een hele weg aflegt. Zo komt in Vlaanderen de helft van het drinkwater uit grondwaterbronnen en de andere helft uit oppervlaktewater. (bron: Wikipedia)

Het IJsselmeergebied speelt een centrale rol in de zoetwatervoorziening van grote delen van Noord-Nederland en drinkwatervoorziening van Noord-Holland. Een voldoende hoog peil en voldoende kwaliteit van het water zijn hiervoor belangrijk. Het recente Peilbesluit IJsselmeer faciliteert een flexibel peilbeheer. (bron: Droogtebegrippen)
Exacte overeenkomsthttp://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2343, https://www.begrippenxl.nl/droogte/nl/page/drinkwatervoorziening, https://nl.wikipedia.org/wiki/Drinkwatervoorziening
Afbeelding vanopzet drinkwatervoorziening


waterketenschema
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
drinkwatervoorzieningBreder
drinkwatervoorzieningBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg