RxM00FC02C3000242B800000000R_M00FC02C30000D6CF00000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > BP003-Beheren Beheerregister Waterkering > Verbindingslijnen > RxM00FC02C3000242B800000000R_M00FC02C30000D6CF00000000S
ArchiMate-verbindingslijn RxM00FC02C3000242B800000000R_M00FC02C30000D6CF00000000S
Verbindingslijn-id  : Id-ce8f8292-1992-0029-6e92-6c295652cf92
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : BP003-Beheren Beheerregister Waterkering
ArchiMate-relatie  : Beheren Registratie Waterkeringen leidt tot Mutatie beheerobject verwerkt (TriggeringRelationship)
Vanaf vorm  : RxM00FC02C30000B63A00000000S_M00FC02C30000D6CF00000000S (Beheren Registratie Waterkeringen)
Naar vorm  : RxM00FC02C30000D6F600000000S_M00FC02C30000D6CF00000000S (Mutatie beheerobject verwerkt)
Z-coördinaat  : 7
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:;fontsize:8;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :