datawarehouse


Eigenschappen

Voorkeurslabeldatawarehouse
DefinitieEen plaats waar meerdere datasets worden samengebracht tot een geïntegreerde en historische dataset.
Synoniemdatawarehousen, datawarehouses, DW, DWH, EDW, DW's
Toelichting op definitieEen datawarehouse is typisch de bron voor strategische en tactische rapportages. (Bron: ArchiXL)


Een datawarehouse (vaak afgekort tot DWH) is een gegevensverzameling die in een dusdanige vorm is gebracht dat terugkerende en ad-hocvragen in relatief korte tijd beantwoord kunnen worden zonder dat de bronsystemen zelf daardoor overmatig belast worden. Hierin onderscheidt een datawarehouse zich van een standaard database. De betreffende gegevens zijn afkomstig van en worden op geautomatiseerde wijze onttrokken aan de bronsystemen. Gegevens kunnen in een datawarehouse niet worden ingevoerd of aangepast door gebruikers zelf. Als aanpassing van gegevens nodig is dan dient dit òf in de bronsystemen òf in het ETL proces (door aanpassing van de daarin vastgelegde regels) plaats te vinden.

Een datawarehouse kent de volgende kenmerken:

  • thematisch ingericht
  • geïntegreerd
  • geordend in de tijd
  • bevroren

(bron: Wikipedia NL)

In de informatica is een datawarehouse ( DW of DWH ), ook bekend als een enterprise datawarehouse ( EDW ), een systeem dat wordt gebruikt voor rapportage en gegevensanalyse en wordt het beschouwd als een kerncomponent van business intelligence . DW's zijn centrale opslagplaatsen van geïntegreerde gegevens uit een of meer verschillende bronnen. Ze slaan actuele en historische gegevens op één plek op die worden gebruikt voor het maken van analytische rapporten voor werknemers in de hele onderneming.

De gegevens die in het magazijn zijn opgeslagen, worden geüpload vanuit de operationele systemen (zoals marketing of verkoop). De gegevens kunnen door een operationeel gegevensarchief gaan en kunnen gegevensopschoning [2] vereisen voor aanvullende bewerkingen om de gegevenskwaliteit te waarborgen voordat deze in de DW voor rapportage wordt gebruikt.

Extraheren, transformeren, laden (ETL) en extraheren, laden, transformeren (ELT) zijn de twee belangrijkste benaderingen die worden gebruikt om een ​​datawarehouse-systeem te bouwen. (bron: Wikipedia EN)
Exacte overeenkomsthttps://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Datawarehouse, https://nl.wikipedia.org/wiki/Datawarehouse, https://en.wikipedia.org/wiki/Data_warehouse
Afbeelding vandatawarehouse architectuur

Datawarehouse architectuur.

220px-Data_Warehouse_Feeding_Data_Mart.jpg
Overzicht datawarehouse.

330px-Data_warehouse_architecture.jpg

De basisarchitectuur van een datawarehouse.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
datawarehouseBreder
datawarehouseBron van
datawarehouseGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
spatial datawarehouse (Begrip)Brederdatawarehouse
datahub (Begrip)Gerelateerddatawarehouse
datameer (Begrip)Gerelateerddatawarehouse
Rdf.jpg