primaire waterkering (categorie D)


Eigenschappen

Voorkeurslabelprimaire waterkering (categorie D)
Afkortingcategorie D
DefinitiePrimaire waterkering in het buitenland die Nederlands grondgebied beschermt tegen overstromingen.
Synoniemprimaire waterkeringen (categorie D), primaire kering (categorie D), primaire waterkering categorie D, primaire waterkeringen categorie D
Toelichting op definitieÉén van de primaire waterkering categorieën A t/m C, maar gelegen buiten de landsgrenzen.

Voor het beheergebied van waterschap Hunze en Aa's betreft het de volgende primaire waterkering (categorie D) : De kering in Duitsland, aansluitend op onze zeedijk te Nieuwe Statenzijl, langs de Dollard en de rivier de Eems, over het Sperrwerk te Gandersum, langs de Eems in westelijke en noordelijke richting.

Waterschap Hunze en Aa's heeft over deze primaire waterkering (categorie D) geen zeggenschap.
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/metadata/03dec104-9ceb-4ec4-a928-7f85be8bd353
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-72eef325-d814-4627-a6f7-65d7b8627f5c

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
primaire waterkering (categorie D)Breder
primaire waterkering (categorie D)Bron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg