Afwateringskanaal van Duurswold

Eigenschappen

VoorkeurslabelAfwateringskanaal van DuurswoldHet Afwateringskanaal van Duurswold is een kanaal in de Nederlandse provincie Groningen dat tussen 1869 en 1871 werd gegraven voor de afwatering van de landstreek Duurswold.
DefinitieHet Afwateringskanaal van DuurswoldHet Afwateringskanaal van Duurswold is een kanaal in de Nederlandse provincie Groningen dat tussen 1869 en 1871 werd gegraven voor de afwatering van de landstreek Duurswold. is een kanaal in de Nederlandse provinciePubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt. Groningen dat tussen 1869 en 1871 werd gegraven voor de afwateringDe afvoer van water via een stelsel van open waterlopen naar een lozingspunt van het afwateringsgebied. van de landstreek Duurswold.
Toelichting op definitieVanaf de inwerkingstelling tot 1986 werd het beheerd door het waterschap Duurswold (via het Eemszijlvest in 2000 opgegaan in het waterschap Hunze en Aa'sHet waterschap Hunze en Aa's is een groot waterschap in de Nederlandse provincies Groningen en Drenthe.). Het afwateringskanaal heeft een lengte van 19,1 kilometer en varieert in breedte van 13 tot 20 meterEenheid van lengte, die volgt uit de vaste numerieke waarde van de snelheid van het licht in vacuüm c, die is vastgesteld op 299 792 458, uitgedrukt in m•s-1, waarbij de seconde volgt uit de cesiumfrequentie.. De diepte bedraagt 2,85 tot 4,10 meter (KEenheid van thermodynamische temperatuur, die volgt uit de vaste numerieke waarde van de constante van Boltzmann k, die is vastgesteld op 1,380 649 × 10-23, uitgedrukt in de eenheid J•K-1, waarbij J•K-1 gelijk is aan kg•m2•s-2•K-1 en de kilogram, de meter en de seconde volgen uit h, c en de cesiumfrequentie..P.).

Het afwateringskanaal start in het SlochterdiepHet Slochterdiep, vroeger ook Rengersdiep, is een kanaal in de gemeente Midden-Groningen. Het 15 kilometer lange kanaal loopt in een bijna kaarsrechte lijn (met alleen een knik in het kanaal nabij Schaaphok) van Slochteren naar Ruischerbrug, waar het in het Eemskanaal uitmondt. bij het gehucht Schaaphok en loopt vandaar uit in noordnoordoostelijke richting langs het gehucht De Paauwen om vervolgens af te buigen naar het oosten en het SchildmeerHet Schildmeer is een meer gelegen in de streek Duurswold in de Nederlandse provincie Groningen tussen Schildwolde en Overschild. Door het meer stroomt het Afwateringskanaal van Duurswold. In het meer start verder het kanaaltje De Groeve. in te stromen aan westzijde. Dit stuk volgt de loop van een maar of riviertje, namelijk het voormalige Schildmaar, ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. (ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. Schiltmaar of de Schilt genoemd). Dit riviertje verbond oorspronkelijk het SchildmeerHet Schildmeer is een meer gelegen in de streek Duurswold in de Nederlandse provincie Groningen tussen Schildwolde en Overschild. Door het meer stroomt het Afwateringskanaal van Duurswold. In het meer start verder het kanaaltje De Groeve. met de Slochter AeDe Slochter Ae, vroeger ook Slochter Æ of Ee, Gronings: Slochter IJ, is een waterloop in de provincie Groningen, die oorspronkelijk de bovenloop van de rivier de Fivel vormde. en de Fivel. Pas door het aanleggenWerksoort die bestaat uit het uitbreiden van het hoofd(vaar)wegennet door aanleg of verbreding van hoofd(vaar)wegen, verbetering van bestaande hoofd(vaar)wegen en maatregelen die bijdragen aan een capaciteitsvergroting van de bestaande infrastructuur (benutting). van het Garreweerstermaar en De GroeveDe Groeve, vroeger ook Schildgroeve of Damstermaar, is een kanaal in de provincie Groningen dat van het Schildmeer tot Appingedam loopt. kreeg het SchildmeerHet Schildmeer is een meer gelegen in de streek Duurswold in de Nederlandse provincie Groningen tussen Schildwolde en Overschild. Door het meer stroomt het Afwateringskanaal van Duurswold. In het meer start verder het kanaaltje De Groeve. een directe ontwatering naar het noorden.

Aan oostzijde van het meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. stroomt het kanaal verder in oostelijke richting langs de dorpen Steendam, Tjuchem en Meedhuizen. Tussen Steendam en Tjuchem wordt het afwateringskanaal ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. Borgwetering genoemd. Tussen Tjuchem en Meedhuizen doorstroomt het afwateringskanaal een laaggelegen gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak., waar vroeger het Meedhuizermeer lag.

Ten oosten van Meedhuizen buigt het kanaal met een scherpe bochtEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer. af naar het noorden. Op deze scherpe hoek lag vroeger het Kleine of Farmsummermeer. Het Meedhuizermeer en Kleinemeer werden na 1871 drooggemalen. De resterende loop volgt grotendeels de oude loop van het Farmsummermaar. Ten westen van Geefsweer stroomt het afwateringskanaal onder het EemskanaalHet Eemskanaal verbindt de stad Groningen (het Verbindingskanaal / Oosterhaven, Winschoterdiep en Van Starkenborghkanaal) met Delfzijl (de Eems). Het kanaal is aangelegd tussen 1866 en 1876 en is in 1953 verbreed. door, via een tussen 1955 en 1957 aangelegde duikerEen kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken. Het kanaal stroomt vervolgens nog een paar honderd meter tussen het bedrijventerrein Oosterveld-Koveltemp en het dorp Farmsum door naar het noorden, waarna het ten oosten van het Eemsmondgebouw uitmondt in het Zeehavenkanaal.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Afwateringskanaal_van_Duurswold
Afbeelding van390px-Steendam_-_Afwateringskanaal.jpg

Het afwateringskanaal bij Steendam gezien vanaf de brugCivielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grond..

Afwateringskanaal van Duurswold

Afwateringskanaal van Duurswold

Afwateringskanaal van Duurswold

Afwateringskanaal van Duurswold

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
Afwateringskanaal van DuurswoldHet Afwateringskanaal van Duurswold is een kanaal in de Nederlandse provincie Groningen dat tussen 1869 en 1871 werd gegraven voor de afwatering van de landstreek Duurswold.Breder
  • afwateringskanaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
Afwateringskanaal van DuurswoldHet Afwateringskanaal van Duurswold is een kanaal in de Nederlandse provincie Groningen dat tussen 1869 en 1871 werd gegraven voor de afwatering van de landstreek Duurswold.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
Rdf.jpg