big data


Eigenschappen

Voorkeurslabelbig data
DefinitieBig data of massadata zijn gegevensverzamelingen (datasets) die te groot en te weinig gestructureerd zijn om met reguliere databasemanagementsystemen te worden onderhouden.
Synoniemmassadata
Toelichting op definitieDe gegevens hebben een direct of indirect verband met privégegevens van personen. [2] Big data spelen een steeds grotere rol. De hoeveelheid data die opgeslagen wordt, groeit exponentieel. Dit komt doordat consumenten bij sociale media in toenemende mate data opslaan in de vorm van bestanden, foto's en films (bijvoorbeeld op Facebook of YouTube, waar Facebook ook de door de gebruikers gewiste data bewaart) en organisaties, overheden en bedrijven steeds meer data over burgers produceren en opslaan, en doordat apparaten zelf data verzamelen, opslaan en uitwisselen (het zogenaamde internet der dingen). Hierdoor is er steeds meer sensordata beschikbaar. Niet alleen de opslag van deze hoeveelheden is een uitdaging, maar ook het analyseren ervan. Deze data bevatten namelijk informatie voor doeleinden zoals marketing, wetenschappelijk onderzoek, of preventief onderhoud.

De definitie van big data is niet altijd duidelijk en de term wordt soms ten onrechte gebruikt. Volgens Gartner gaat het om drie factoren:

  • de hoeveelheid data;
  • de snelheid waarmee de data binnenkomen en/of opgevraagd worden;
  • de diversiteit van de data. Hiermee wordt met name bedoeld dat de data ongestructureerd zijn en niet in een traditionele database opgeslagen kunnen worden.

Als aan minimaal twee van bovenstaande kenmerken aanwezig zijn, spreekt men in het algemeen over big data.

Drie andere kenmerken zijn:

  • de variatie in de data. M.a.w. verschillende bronnen kunnen elkaar tegenspreken en het geheel extra compliceren;
  • de kwaliteit van de data: de ene bron is minder betrouwbaar dan de andere;
  • de complexiteit van de data: de mate waarin ongestructureerde data van verschillende bronnen met elkaar te combineren zijn.
In het Engels worden deze eigenschappen vaak aangeduid als 'de v's', volume, velocity en variety voor de eerste drie kenmerken en variability en veracity voor variatie en kwaliteit.[
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Big_data, http://taxonomie.cbs.nl/vocab/?tema=3828
Afbeelding vanVactureaanbod-Big-Data.png
Big data.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
big dataBreder
big dataBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg