verwerkt slib


Eigenschappen

Voorkeurslabelverwerkt slib
DefinitieHet bij het zuiveringsproces vrijkomende slib (bedoeld wordt hier vrijkomend na de na-indikking).
Toelichting op definitieProcessen: ontwateren, bufferen, bewerken en afzetten t.b.v. nuttig hergebruik. Indien dit laatste niet mogelijk is het toepassen van massareductie en afzetten van het restproduct naar een stortplaats. Het tot stand brengen en in stand houden van de daarvoor benodigde voorzieningen. Bestaat uit de volgende BBP beheerproducten: Bouw en verwerving slibverwerkinginstallaties, Onderhoud slibverwerkingsinstallaties, Beheer slibverwerkingsinstallaties, Afzet slib/restproducten.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-1f714ceb-2e55-401f-b84d-4083d7d6922f
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
verwerkt slibBreder
verwerkt slibBron van
verwerkt slibGerelateerd
verwerkt slibLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg