algenbloei


Eigenschappen

Voorkeurslabelalgenbloei
DefinitieHet onder invloed van toegevoerde voedingsstoffen massaal toenemen van bepaalde soorten algen.
Toelichting op definitieVooral fosfor- en stikstofverbindingen dienen als voedingsstoffen. (bron: Marechal, P., Woordenwijzer Ecologie. Reaal Uitgevers, Lisse, 1991 / Aquo / DIV)


Algenbloei is een zomers verschijnsel waarbij grote hoeveelheden algen (met name het blauwwier Planktothrix agardhii) tot ontwikkeling komen en afsterven zodat er te weinig zuurstof in het water overblijft om de grote hoeveelheid biomassa in stand te houden. Hierdoor kan een grote sterfte optreden door hypoxie.

Algenbloei vindt plaats in troebel, niet of langzaam stromend water, meestal met een hoge fosfaat- en stikstofbelasting (zowel ammoniak als nitraat) waarbij er geen hogere waterplanten zijn. In meren en plassen waar waterplanten voorkomen is er een biotoop waarbij allerlei organismen als watervlooien voorkomen die in het voorjaar de algen opeten. Terwijl de watervlooien het water helder houden, komen de waterplanten tot ontwikkeling. Het drijvend materiaal komt in de waterplanten tot rust waardoor het water helder blijft. Ook nemen de waterplanten grote hoeveelheden van het vrije fosfaat en nitraat op en concurreren om het vrije CO2. Met name het vastleggen van fosfaat en stikstof in hogere planten maakt deze stoffen tot groeibeperkende factoren voor algen. De belasting met meststoffen heft die beperking op.

Een andere belangrijke factor zijn de vissen die voorkomen. Vissen als de brasem en de schubkarper woelen in de bodem, waardoor het water troebel wordt of blijft. Dit is negatief voor de ontwikkeling van hogere planten.

Water waarin algenbloei een probleem is, heeft daarmee een stabiele situatie; de algenbloei zal zich bij ongewijzigde omstandigheden regelmatig herhalen. Om een water weer gezond te krijgen, zijn er een aantal beheersmaatregelen nodig.

De fosfaat en nitraatbelasting moet verminderd worden. De zaadbank van de waterplanten dient hersteld te worden. Vissen als de brasem en karper dienen weggevangen te worden. Het omslagpunt waarbij een jaarlijkse algenbloei voorkomen wordt, is bereikt als er voldoende waterplanten zijn om het water helder te houden en als deze in staat zijn om het oppervlak waarin zij voorkomen uit te breiden.

Nadat zich een biotoop met waterplanten heeft kunnen vestigen, is er tijd nodig om alle hogere en lagere dieren hun niche in dit milieu te laten innemen. Naarmate de biodiversiteit groter wordt, is het risico op een volgende algenbloei minder. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-a542340b-8a08-45f7-9b9d-038673990714, https://nl.wikipedia.org/wiki/Algenbloei
Afbeelding van390px-Water_blooms.JPG
Algenbloei.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
algenbloeiBreder
algenbloeiBron van
algenbloeiGerelateerd
algenbloeiLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
algen (Begrip)Gerelateerdalgenbloei
Rdf.jpg