algenbloei

Eigenschappen

VoorkeurslabelalgenbloeiHet onder invloed van toegevoerde voedingsstoffen massaal toenemen van bepaalde soorten algen.
DefinitieHet onder invloed van toegevoerde voedingsstoffen massaal toenemen van bepaalde soorten algenEen of meercellige fotoautotrofe organismen..
Toelichting op definitieVooral fosfor- en stikstofverbindingen dienen als voedingsstoffen.

AlgenbloeiHet onder invloed van toegevoerde voedingsstoffen massaal toenemen van bepaalde soorten algen. is een zomers verschijnsel waarbij grote hoeveelheden algenEen of meercellige fotoautotrofe organismen. (met name het blauwwierEen bacterie die naast chlorofyl ook andere pigmenten gebruikt in een fotosyntheseproces dat sterk lijkt op het fotosyntheseproces van algen. Planktothrix agardhii) tot ontwikkeling komen en afsterven zodat er te weinig zuurstofeen kleur-, reuk- en smaakloos gas dat voor 21 volumeprocent voorkomt in de dampkringlucht, als elektronenacceptor onontbeerlijk voor de ademhaling van mensen en dieren. Nodig bij aërobe processen. in het water overblijft om de grote hoeveelheid biomassaDe gezamenlijke hoeveelheid aan levende materie voorkomend in een bepaalde levensgemeenschap of een onderdeel hiervan. in stand te houden. Hierdoor kan een grote sterfte optreden door hypoxie.

AlgenbloeiHet onder invloed van toegevoerde voedingsstoffen massaal toenemen van bepaalde soorten algen. vindt plaats in troebel, niet of langzaam stromend waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O)., meestal met een hoge fosfaatNegatief geladen ion dat bestaat uit één fosforatoom en vier zuurstofatomen.- en stikstofbelasting (zowel ammoniak als nitraat) waarbij er geen hogere waterplantenPlanten die zich hebben aangepast aan een tijdelijk of continu submers (onderwater) bestaan. Ze groeien in een dusdanig vochtige omgeving waar andere planten niet kunnen overleven. zijn. In merenEen massa stilstaand landoppervlaktewater. en plassenNatuurlijk, stilstaand waterbekken van niet te grote omvang. waar waterplantenPlanten die zich hebben aangepast aan een tijdelijk of continu submers (onderwater) bestaan. Ze groeien in een dusdanig vochtige omgeving waar andere planten niet kunnen overleven. voorkomen is er een biotoopEen biotoop (Gr: βιος (bios) - leven, τοπος (topos) - plaats) is een gebied met een uniform landschapstype (ecotoop) waarin een bepaalde levensgemeenschap met organismen kan gedijen. waarbij allerlei organismenLevend biologisch wezen. als watervlooien voorkomen die in het voorjaar de algenEen of meercellige fotoautotrofe organismen. opeten. Terwijl de watervlooien het water helder houden, komen de waterplantenPlanten die zich hebben aangepast aan een tijdelijk of continu submers (onderwater) bestaan. Ze groeien in een dusdanig vochtige omgeving waar andere planten niet kunnen overleven. tot ontwikkeling. Het drijvend materiaal komt in de waterplantenPlanten die zich hebben aangepast aan een tijdelijk of continu submers (onderwater) bestaan. Ze groeien in een dusdanig vochtige omgeving waar andere planten niet kunnen overleven. tot rust waardoor het water helder blijft. Ook nemen de waterplantenPlanten die zich hebben aangepast aan een tijdelijk of continu submers (onderwater) bestaan. Ze groeien in een dusdanig vochtige omgeving waar andere planten niet kunnen overleven. grote hoeveelheden van het vrije fosfaatNegatief geladen ion dat bestaat uit één fosforatoom en vier zuurstofatomen. en nitraat op en concurreren om het vrije CO2. Met name het vastleggen van fosfaatNegatief geladen ion dat bestaat uit één fosforatoom en vier zuurstofatomen. en stikstofScheikundig element uit de reeks niet-metalen van het periodiek systeem met atoomnummer 7. in hogere plantenDe plantenwereld van een regio. maakt deze stoffen tot groeibeperkende factoren voor algenEen of meercellige fotoautotrofe organismen.. De belasting met meststoffen heft die beperking op.

Een andere belangrijke factor zijn de vissenVolgens de Visserijwet is dit: aangewezen vissen + delen + kuit en broed, aangewezen schaal-, schelp- en weekdieren + delen + broed en zaad, zeesterren, zee- of koraalmos.Vissen (Pisces) zijn in het water levende gewervelde dieren die in de regel ademhalen met kieuwen. die voorkomen. VissenVissen (Pisces) zijn in het water levende gewervelde dieren die in de regel ademhalen met kieuwen. als de brasem en de schubkarper woelen in de bodemDe bodem is de bovenste laag van de aardkorst, maar de definitie in de bodemkunde is specifieker, namelijk die laag van de aardkorst die door planten beworteld wordt (de rhizosfeer), of waarin zich bodemvormende processen afspelen., waardoor het water troebel wordt of blijft. Dit is negatief voor de ontwikkeling van hogere plantenDe plantenwereld van een regio..

Water waarin algenbloeiHet onder invloed van toegevoerde voedingsstoffen massaal toenemen van bepaalde soorten algen. een probleem is, heeft daarmee een stabiele situatie; de algenbloeiHet onder invloed van toegevoerde voedingsstoffen massaal toenemen van bepaalde soorten algen. zal zich bij ongewijzigde omstandigheden regelmatig herhalen. Om een water weer gezond te krijgen, zijn er een aantal beheersmaatregelen nodig.

De fosfaatNegatief geladen ion dat bestaat uit één fosforatoom en vier zuurstofatomen. en nitraatbelasting moet verminderd worden. De zaadbank van de waterplantenPlanten die zich hebben aangepast aan een tijdelijk of continu submers (onderwater) bestaan. Ze groeien in een dusdanig vochtige omgeving waar andere planten niet kunnen overleven. dient hersteld te worden. VissenVissen (Pisces) zijn in het water levende gewervelde dieren die in de regel ademhalen met kieuwen. als de brasem en karper dienen weggevangen te worden. Het omslagpunt waarbij een jaarlijkse algenbloeiHet onder invloed van toegevoerde voedingsstoffen massaal toenemen van bepaalde soorten algen. voorkomen wordt, is bereikt als er voldoende waterplantenPlanten die zich hebben aangepast aan een tijdelijk of continu submers (onderwater) bestaan. Ze groeien in een dusdanig vochtige omgeving waar andere planten niet kunnen overleven. zijn om het water helder te houden en als deze in staatHiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking binnen een bepaald grondgebeid, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld. zijn om het oppervlak waarin zij voorkomen uit te breiden.

Nadat zich een biotoopEen biotoop (Gr: βιος (bios) - leven, τοπος (topos) - plaats) is een gebied met een uniform landschapstype (ecotoop) waarin een bepaalde levensgemeenschap met organismen kan gedijen. met waterplantenPlanten die zich hebben aangepast aan een tijdelijk of continu submers (onderwater) bestaan. Ze groeien in een dusdanig vochtige omgeving waar andere planten niet kunnen overleven. heeft kunnen vestigen, is er tijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment. nodig om alle hogere en lagere dierenDieren behoren tot een grote groep organismen, namelijk die van het Rijk der Animalia of Metazoa. Ze zijn over het algemeen meercellig, in staat tot beweging, reageren op hun omgeving en voeden zich met andere organismen.De dierenwereld van een regio. hun niche in dit milieu te laten innemen. Naarmate de biodiversiteitDe variëteit aan flora en fauna in een ecosysteem. groter wordt, is het risico op een volgende algenbloeiHet onder invloed van toegevoerde voedingsstoffen massaal toenemen van bepaalde soorten algen. minder.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-a542340b-8a08-45f7-9b9d-038673990714, https://nl.wikipedia.org/wiki/Algenbloei
Afbeelding van390px-Water_blooms.JPG
AlgenbloeiHet onder invloed van toegevoerde voedingsstoffen massaal toenemen van bepaalde soorten algen..
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
algenbloeiHet onder invloed van toegevoerde voedingsstoffen massaal toenemen van bepaalde soorten algen.Breder
  • algen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
algenbloeiHet onder invloed van toegevoerde voedingsstoffen massaal toenemen van bepaalde soorten algen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
algenbloeiHet onder invloed van toegevoerde voedingsstoffen massaal toenemen van bepaalde soorten algen.Gerelateerd
  • blauwalg (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
algenbloeiHet onder invloed van toegevoerde voedingsstoffen massaal toenemen van bepaalde soorten algen.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg