dwarsprofiel waterkering


Eigenschappen

Voorkeurslabeldwarsprofiel waterkering
AfkortingDDP
DefinitieEen denkbeeldige, haaks op de referentielijn staande doorsnijding van de waterkering.
Synoniemdwarsprofielen waterkering, dwarsprofielen waterkeringen
Toelichting op definitieHier wordt zowel gedoeld op de locatie als de weergave van het dwarsprofiel. Voor de primaire waterkeringen is aangesloten bij de Uniemodel-Legger ten behoeve van primaire waterkeringen. Bij het gegevenselement 'weergave dwarsprofiel' zijn de elementen opgesomd die afgebeeld worden - daarbij is aangesloten bij het Uniemodel-legger/technisch beheerregister ten behoeve van de primaire waterkeringen (inclusief het supplement zandige kust). Deze lijst kan uiteraard vrijelijk worden aangevuld. Voor de niet-primaire waterkeringen geldt dat mogelijk niet alle genoemde elementen relevant zijn
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-30d17e97-77c4-4efe-82fb-1d450886c0fa
Afbeelding vandwarsprofiel van een primaire waterkering
Dwarsprofiel van een primaire waterkering.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
dwarsprofiel waterkeringBreder
dwarsprofiel waterkeringBron van
dwarsprofiel waterkeringLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg