RxM00FC02C300015FA700000000R_M00FC02C30000849200000000S

ArchiMate-modellen > Enterprise Architectuur > Views > AP005-Applicatie(sub)functies > Verbindingslijnen > RxM00FC02C300015FA700000000R_M00FC02C30000849200000000S
ArchiMate-verbindingslijn RxM00FC02C300015FA700000000R_M00FC02C30000849200000000S
Verbindingslijn-id  : Id-c2a33a39-ab45-0a21-7dc9-84ec31792071
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
ArchiMate-view  : AP005-Applicatie(sub)functies
ArchiMate-relatie  : Aanleveren van informatie aggregeert Aanleveren van verantwoordingsinformatie (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : RxM00FC02C300000FFC00000000S_M00FC02C30000849200000000S (Aanleveren van informatie)
Naar vorm  : RxM00FC02C30000858C00000000S_M00FC02C30000849200000000S (Aanleveren van verantwoordingsinformatie)
Z-coördinaat  : 377
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:;fontsize:8;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :