isopleet


Eigenschappen

Voorkeurslabelisopleet
DefinitieIsopleet (van de Griekse woorden isos = gelijk en plèthos = menigte, grootte, omvang), isolijn, isokwant en contourlijn zijn algemene namen voor een kromme op een kaart of in een driedimensionale grafiek die punten verbindt waarvoor de weer te geven grootheid eenzelfde waarde heeft.
Synoniemisolijn, isolijnen, isokwant, contourlijn, isokwanten, contourlijnen
Toelichting op definitieIsopleten die dicht bij elkaar liggen, laten zien dat de grootheid daartussen sterk verandert. Als de isopleten een cirkel maken om een bepaald punt betekent dat waarschijnlijk dat dat punt een top of dal is.

Het woord wordt in de faseleer met name gebruikt om in een fasediagram punten te verbinden die een gelijke samenstelling hebben. Voorbeelden:

  • dieptelijn of isobaat: gelijke diepte
  • hoogtelijn of isohypse: gelijke hoogte
  • isotherm: gelijke temperatuur
  • isochoor: gelijk volume
  • isobaar: gelijke druk
  • isohyeet: gelijke neerslag
  • isopache: gelijke dikte in sedimentair of magmatisch gesteente
  • isotache: gelijke windsnelheid
  • adiabaat: gelijke hoeveelheid energie
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Isopleet
Afbeelding van390px-January_17_1982_500-Millibar_Height_Contours.png
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
isopleetBreder
isopleetBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
isobaat (Begrip)Brederisopleet
isohypse (Begrip)Brederisopleet
Rdf.jpg