Eems Dollard Regio

Eigenschappen

VoorkeurslabelEems Dollard Regio
AfkortingEDR
DefinitieDe Eems Dollard Regio (EDR) is een grensoverschrijdend openbaar lichaam in het noordelijkste Nederlands-Duitse grensgebied en werd opgericht in 1977. Het doel van de EDR is om als informatie- en coördinatiepunt de samenwerking tussen de provincies Groningen, Drenthe en Friesland, alsmede aan Duitse kant de Landkreise in Oost-Friesland, de Landkreis Emsland, de Landkreis Friesland en de Landkreis Cloppenburg te ondersteunen en bestaande contacten te intensiveren. Daardoor moeten de voordelen van een aaneengroeiend Europa op verschillende terreinen worden herkend, ondersteund en benut. Het kantoor is gevestigd aan de Nederlands-Duitse grens te Bad Nieuweschans.
Toelichting op definitieMomenteel telt de EDR ongeveer 100 leden. Het gaat daarbij om verscheidene publiekrechtelijke lichamen: gemeenten, samenwerkingsverbanden van Gemeinden, Samtgemeinden, Städte, Landkreise, de Kamer van Koophandel Noord-Nederland, Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern en de Ostfriesische Landschaft. Bij alle taken die de EDR heeft, functioneert zij als centraal, grensoverschrijdend informatie- en coördinatiepunt. Sinds de oprichting in 1977 streeft de EDR er naar de aandacht van de leden aan weerszijden van de grens te vestigen op gemeenschappelijke belangen. Om deze doelstelling te realiseren heeft de EDR onder andere als taak om de contacten tussen bevolking en politiek te intensiveren en te ondersteunen. Daardoor helpt zij bestaande barrières tussen landen te overwinnen. Verder adviseert en ondersteunt de EDR organisaties, ondernemingen en burgers bij Nederlands-Duitse zaken en vertegenwoordigt zij de belangen van de grensregio en haar leden bij nationale en internationale instanties. Bovendien draagt de EDR zorg voor het realiseren en uitvoeren van het INTERREG V A-programma van de Europese Unie. Om deze taken te realiseren staan de EDR financiële middelen ter beschikking waarmee een breed scala van activiteiten wordt ontplooid. De basis voor de financiering van de activiteiten van de EDR wordt gevormd door de bijdragen van de leden, provincies en de Europese Unie.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Eems_Dollard_Regio
Afbeelding vaneemsdollardregioedr.jpg


4943cd04-56b0-f7f2-02cd-b42eb96dbf04.jpg
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Eems Dollard RegioBreder
Eems Dollard RegioBron van
Eems Dollard RegioGerelateerd
Rdf.jpg