gebiedsorde

Eigenschappen

VoorkeurslabelgebiedsordeIn deze methodiek wordt de term “gebiedsorde” gebruikt om te komen tot een landsdekkend geharmoniseerd beeld van afvoergebieden.
DefinitieIn deze methodiekHet begrip methodiek verwijst naar het geheel van op theorieën gebaseerde wijzen dat wordt gebruikt om een bepaald doel te bereiken. wordt de term “gebiedsordeIn deze methodiek wordt de term “gebiedsorde” gebruikt om te komen tot een landsdekkend geharmoniseerd beeld van afvoergebieden.” gebruikt om te komen tot een landsdekkend geharmoniseerd beeld van afvoergebiedenEen cluster van peilgebieden met als gemeenschappelijk kenmerk dat ze via een gemeenschappelijk punt hun water lozen op een hoofdsysteem..
Toelichting op definitieDeze term wordt geïntroduceerd, omdat het een term is die individuele waterschappenGrondgebied onder het bestuur van een waterschap. Doelcorporatie op territoriale grondslag, publiekrechtelijk lichaam tot uitoefening van een taak op waterstaatsgebied (waterkering, waterlozing, verkeer), door de hiertoe bevoegde wetgever (de Kroon, Provinciale Staten) als zodanig opgericht of erkend, en gereglementeerd. nog niet gebruiken en dus ook nog geen betekenis heeft. Dit in tegenstelling tot termen zoals stroomgebiedEen gebied vanwaar al het over het oppervlak lopende water via een reeks stromen, rivieren en eventueel meren door één riviermond, estuarium of delta, in zee stroomt., deelstroomgebiedHet gebied vanwaar al het over het oppervlak lopende water een reeks stromen, rivieren en eventueel meren volgt, tot een bepaald punt in een stroom (gewoonlijk een meer of een samenvloeiing van rivieren)., boezemHet stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande waterlopen en meren waarop het water van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater.Het stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande peilgebieden waarop het water onder vrijverval (zonder tussenkomst van een waterregulerend kunstwerk) of van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater (Waddenzee / Dollard)., afwateringseenheidEen gebied dat een (hydrologische) relatie heeft met een afvoervak. enz.

Naast de neutraliteit van de term sluit deze term goedZaak of vermogensrecht aan bij de standaardenEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.. Zo komt er een attribuutEigenschap die we willen vastleggen over een entiteittype. Zie ook CI-type en entiteittype. Order voor in INSPIREINSPIRE is "een EU-initiatief om een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in Europa tot stand te brengen die erop gericht is om ruimtelijke of geografische informatie toegankelijker en interoperabeler te maken voor een breed scala aan doeleinden ter ondersteuning van duurzame ontwikkeling ", waarin je de hiërarchische volgorde kan aangeven van afvoergebiedenEen cluster van peilgebieden met als gemeenschappelijk kenmerk dat ze via een gemeenschappelijk punt hun water lozen op een hoofdsysteem.. Dit attribuutEigenschap die we willen vastleggen over een entiteittype. Zie ook CI-type en entiteittype. is ook opgenomen in DAMODAMO (of voluit: Data Afspraken Modelmatig Ondersteund) is het datamodel van en voor de waterschappen, waarin de kerngegevens voor de primaire processen en de wettelijke verplichtingen gestandaardiseerd staan omschreven.-watersysteem bij het objectEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie..

De term gebiedsordeIn deze methodiek wordt de term “gebiedsorde” gebruikt om te komen tot een landsdekkend geharmoniseerd beeld van afvoergebieden. wordt gebruikt om de afvoergebieden hiërarchisch aan te duiden. De hiërarchie wordt aangeduid met 1e, 2e , 3e , ne gebiedsordeIn deze methodiek wordt de term “gebiedsorde” gebruikt om te komen tot een landsdekkend geharmoniseerd beeld van afvoergebieden., waarbij een afvoergebied van de 1e gebiedsordeAfvoergebieden van de 1e gebiedsorde zijn opgebouwd uit afvoergebieden van de 2e gebiedsorde met dezelfde RWS-hoofwaternaam en zijn landsdekkend. bovenaan staatHiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking binnen een bepaald grondgebeid, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld. in de hiërarchie. Dit betekent onder andere dat een afvoergebied van de 1e gebiedsordeAfvoergebieden van de 1e gebiedsorde zijn opgebouwd uit afvoergebieden van de 2e gebiedsorde met dezelfde RWS-hoofwaternaam en zijn landsdekkend. per definitie groter is dan een afvoergebied van de 2e gebiedsordeEen afvoergebied dat in een normale afvoersituatie via een afvoerpunt direct op één van de Hoofdwateren van Rijkswaterstaat loost, noemen we een afvoergebied van de 2e gebiedsorde. enz. Meerdere afvoergebieden van de 2e gebiedsordeEen afvoergebied dat in een normale afvoersituatie via een afvoerpunt direct op één van de Hoofdwateren van Rijkswaterstaat loost, noemen we een afvoergebied van de 2e gebiedsorde. vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. samen namelijk een afvoergebied van de 1e gebiedsordeAfvoergebieden van de 1e gebiedsorde zijn opgebouwd uit afvoergebieden van de 2e gebiedsorde met dezelfde RWS-hoofwaternaam en zijn landsdekkend..
Afbeelding vanBestand:Leidraden Harmoniseren Afvoergebieden v1.1.pdf
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
gebiedsordeIn deze methodiek wordt de term “gebiedsorde” gebruikt om te komen tot een landsdekkend geharmoniseerd beeld van afvoergebieden.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
gebiedsordeIn deze methodiek wordt de term “gebiedsorde” gebruikt om te komen tot een landsdekkend geharmoniseerd beeld van afvoergebieden.Gerelateerd
  • afvoergebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
afvoergebied van de 1e gebiedsorde (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vangebiedsordeIn deze methodiek wordt de term “gebiedsorde” gebruikt om te komen tot een landsdekkend geharmoniseerd beeld van afvoergebieden.
afvoergebied van de 2e gebiedsorde (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vangebiedsordeIn deze methodiek wordt de term “gebiedsorde” gebruikt om te komen tot een landsdekkend geharmoniseerd beeld van afvoergebieden.
Rdf.jpg