gebiedsorde

Eigenschappen

Voorkeurslabelgebiedsorde
DefinitieIn deze methodiek wordt de term “gebiedsorde” gebruikt om te komen tot een landsdekkend geharmoniseerd beeld van afvoergebieden.
Toelichting op definitieDeze term wordt geïntroduceerd, omdat het een term is die individuele waterschappen nog niet gebruiken en dus ook nog geen betekenis heeft. Dit in tegenstelling tot termen zoals stroomgebied, deelstroomgebied, boezem, afwateringseenheid enz.

Naast de neutraliteit van de term sluit deze term goed aan bij de standaarden. Zo komt er een attribuut Order voor in INSPIRE, waarin je de hiërarchische volgorde kan aangeven van afvoergebieden. Dit attribuut is ook opgenomen in DAMO-watersysteem bij het object.

De term gebiedsorde wordt gebruikt om de afvoergebieden hiërarchisch aan te duiden. De hiërarchie wordt aangeduid met 1e, 2e , 3e , ne gebiedsorde, waarbij een afvoergebied van de 1e gebiedsorde bovenaan staat in de hiërarchie. Dit betekent onder andere dat een afvoergebied van de 1e gebiedsorde per definitie groter is dan een afvoergebied van de 2e gebiedsorde enz. Meerdere afvoergebieden van de 2e gebiedsorde vormen samen namelijk een afvoergebied van de 1e gebiedsorde.
Afbeelding vanBestand:Leidraden Harmoniseren Afvoergebieden v1.1.pdf
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
gebiedsordeBron van
gebiedsordeGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afvoergebied van de 1e gebiedsorde (Begrip)Deel vangebiedsorde
afvoergebied van de 2e gebiedsorde (Begrip)Deel vangebiedsorde
Rdf.jpg