bodemclassificatie


Eigenschappen

Voorkeurslabelbodemclassificatie
DefinitieBodemclassificatie is dat deel van de bodemkunde dat zich bezighoudt met het classificeren en categoriseren van bodems op basis van eigenschappen waarin bodems zich van elkaar onderscheiden.
Synoniembodemclassificaties
Toelichting op definitieEr is een terminologie ontwikkeld om deze kenmerken te kunnen beschrijven en te meten. Er bestaan, internationaal bezien, verschillende benaderingen: bijvoorbeeld de pedo-genetische ('bodem-vormende') benadering, met de wetenschappelijke focus op de ontstaanswijze van een gegeven bodem; de bodemmorfologische benadering, waarbij de verschillende waarneembare kenmerken van een gegeven bodem het object van wetenschappelijke studie vormen. Er is een internationaal systeem, de World Reference Base for Soil Resources, oorspronkelijk opgezet als legenda (verklarende woordenlijst) voor de FAO-UNESCO wereldbodemkaart uit 1974. Daarnaast zijn er vele nationale systemen, waarvan bijvoorbeeld het Amerikaanse, de USDA Soil Taxonomy, wereldwijd gebruikt wordt. In Nederland bestaat het systeem van De Bakker en Schelling uit 1966.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Bodemclassificatie
Afbeelding vanUE_Soils.png


Bodemkaart van de Europese Unie - volgens de FAO bodemclassificatie uit 1974

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bodemclassificatieBreder
bodemclassificatieBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bodemkunde (Begrip)Gerelateerdbodemclassificatie
Rdf.jpg