Tonen onderhoudsplicht watergangen

ArchiMate-modellen > Enterprise Architectuur > ApplicationFunctions > Tonen onderhoudsplicht watergangen
ArchiMate-element Tonen onderhoudsplicht watergangen
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : Id-bcb22d0b-f230-b8ef-9c51-1a318a7dbb80
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
Label  : Tonen onderhoudsplicht watergangen
Documentatie  : Functionaliteit waarmee ingelanden de onderhoudsplicht van een watergang kan inzien en hierop kan reageren met correcties. De beoordeling op de reactie kan worden gevolgd. Ingelanden kunnen digitaal de gegevens omtrent onderhoud van een watergang waarvoor hij/zij onderhoudsplichtig is inzien.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :