Beheren en inwinnen van geometrische gegevens

ArchiMate-modellen > Enterprise Architectuur > ApplicationFunctions > Beheren en inwinnen van geometrische gegevens
ArchiMate-element Beheren en inwinnen van geometrische gegevens
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : Id-b9cc3190-9639-d4b0-69b1-1dcbfc1df118
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
Label  : Beheren en inwinnen van geometrische gegevens
Documentatie  : Functionaliteit voor het beheren en inwinnen van geometrische gegevens middels terrestrisch of fotogrammetrische toepassingen ten behoeve van vastleggen van de werkelijkheidheid in digitale bron bestanden.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :