milieuzonering


Eigenschappen

Voorkeurslabelmilieuzonering
DefinitieGebied met bepaalde beperkingen, vanwege milieu-aspecten.
Synoniemmilieuzoneringen
Exacte overeenkomsthttp://ont.cbnl.org/cb/def/CB02600

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
milieuzoneringBreder
milieuzoneringBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
grondwaterbeschermingsgebied (Begrip)Bredermilieuzonering
stiltegebied (Begrip)Bredermilieuzonering
waterwingebied (Begrip)Bredermilieuzonering
Rdf.jpg