artefact

Eigenschappen

VoorkeurslabelartefactEen artefact (ook wel geschreven als artifact) (Latijn: ars = 'kunst'; factum = 'gemaakt') is een kunstmatig verschijnsel.
DefinitieEen artefactEen artefact (ook wel geschreven als artifact) (Latijn: ars = 'kunst'; factum = 'gemaakt') is een kunstmatig verschijnsel. (ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. geschreven als artifact) (Latijn: ars = 'kunst'; factum = 'gemaakt') is een kunstmatig verschijnsel.
SynoniemartefactenEen artefact (ook wel geschreven als artifact) (Latijn: ars = 'kunst'; factum = 'gemaakt') is een kunstmatig verschijnsel.
Toelichting op definitieOorspronkelijk had dit woord de betekenis van iets dat ongewenst is, en optreedt in een experimentele situatie. Tegenwoordig wordt het woord ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. gebruikt om een willekeurige, soms slechts minimale verandering door toedoen van menselijk handelen aan te duiden, in tegenstelling tot een verschijnsel dat geheel natuurlijk tot stand is gekomen.

Een artefactEen artefact (ook wel geschreven als artifact) (Latijn: ars = 'kunst'; factum = 'gemaakt') is een kunstmatig verschijnsel. als ongewenst bijverschijnsel

  • In de fotografie kunnen artefactenEen artefact (ook wel geschreven als artifact) (Latijn: ars = 'kunst'; factum = 'gemaakt') is een kunstmatig verschijnsel. ontstaan in de cameraEen camera is in ruime zin een apparaat dat een invallend lichtsignaal omzet naar een chemische blauwdruk of een elektronisch signaal. Een camera is een apparaat om beelden mee te registreren., bijvoorbeeld door gebruik van een slechte lensEen lens is een doorzichtig voorwerp, veelal van glas, maar ook wel van heldere kunststof, waarmee lichtbundels convergent dan wel divergent kunnen worden gemaakt. of door foutenHet verschil tussen een gemeten/benaderde waarde en de echte waarde. in de lichtgevoelige chip. Voor meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. informatie hierover: zie ArtefactEen artefact (ook wel geschreven als artifact) (Latijn: ars = 'kunst'; factum = 'gemaakt') is een kunstmatig verschijnsel. (fotografie).
  • In de microscopie komen artefactenEen artefact (ook wel geschreven als artifact) (Latijn: ars = 'kunst'; factum = 'gemaakt') is een kunstmatig verschijnsel. voor bij het vervaardigen van microscooppreparaten, bijvoorbeeld door het snijden en fixeren van een preparaat.
  • In elektronische geluidsoverdracht en - bewerking kunnen artefactenEen artefact (ook wel geschreven als artifact) (Latijn: ars = 'kunst'; factum = 'gemaakt') is een kunstmatig verschijnsel. optreden, zoals overspraak. Voor meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. informatie hierover: zie ArtefactEen artefact (ook wel geschreven als artifact) (Latijn: ars = 'kunst'; factum = 'gemaakt') is een kunstmatig verschijnsel. (audio).
  • In de methodologie kan een artefactEen artefact (ook wel geschreven als artifact) (Latijn: ars = 'kunst'; factum = 'gemaakt') is een kunstmatig verschijnsel. optreden als gevolg van de keuze voor een bepaalde onderzoeksmethode.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Artefact
Afbeelding van200px-Macroblocking_error.png

Blokkerig beeld; een artefactEen artefact (ook wel geschreven als artifact) (Latijn: ars = 'kunst'; factum = 'gemaakt') is een kunstmatig verschijnsel. veroorzaakt door storingFalen van een installatie of constructie. Een installatie of constructie faalt als deze zijn hoofdfunctie niet meer of grotendeels niet meer vervult. Technisch falen kan leiden tot het falen van de veiligheid. De veiligheid van het object faalt als het niet gebruikt kan worden voor het veilig doorlaten van het soort verkeer waarvoor het is ontworpen. in digitale signaaloverdracht.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
artefactEen artefact (ook wel geschreven als artifact) (Latijn: ars = 'kunst'; factum = 'gemaakt') is een kunstmatig verschijnsel.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
artefactEen artefact (ook wel geschreven als artifact) (Latijn: ars = 'kunst'; factum = 'gemaakt') is een kunstmatig verschijnsel.Gerelateerd
  • kunstmatige intelligentie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg