waterschapstaak


Eigenschappen

Voorkeurslabelwaterschapstaak
DefinitieDe taken die tot dat doel aan waterschappen zijn of worden opgedragen betreffende de zorg voor de waterkering, de waterhuishouding en/of wegen.
Synoniemwaterschapstaken
Toelichting op definitieAan waterschappen, die met tenminste een van zulke taken zijn belast, kan daarnaast de zorg voor een of meer andere waterstaatsaangelegenheden zijn of worden opgedragen. (bron: BWBR0005108, Wet van 6 juni 1991, houdende regels met betrekking tot de waterschappen / Adventus / Aquo / DIV)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-9d7d7874-2590-4dac-81e6-8d8089b9692d
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterschapstaakBreder
waterschapstaakBron van
waterschapstaakGerelateerd
waterschapstaakLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
waterschaps-perceeldeel (Begrip)Gerelateerdwaterschapstaak
Rdf.jpg