Nederlands recht


Eigenschappen

VoorkeurslabelNederlands recht
DefinitieHet Nederlands recht is het geheel van (gerechtelijk) afdwingbare en algemeen geldende maatschappelijke normen (rechtsregels) in Nederland.
Toelichting op definitieHet wordt gewoonlijk verdeeld in het publiekrecht, dat de verhouding tussen overheid en burger (inclusief rechtspersonen) regelt, en het privaatrecht, dat de verhoudingen tussen burgers onderling regelt. Deze twee zijn verder onder te verdelen.

Het publiekrecht bestaat dan uit

- het staatsrecht, dat de inrichting van de overheid regelt;
- het strafrecht, dat zich bezighoudt met de strafbaarstelling van bepaalde gedragingen en de straffen die daarbij horen, en met de wijze waarop deze worden uitgevoerd;
- het bestuursrecht, dat bepaalt hoe de overheid mag ingrijpen jegens de burger en welke beroepsmiddelen de burger daartegen ter beschikking staan.

Het privaatrecht of burgerlijk recht bestaat uit:

- het personen- en familierecht; - het vermogensrecht.

Ieder van deze onderdelen heeft aspecten van materieel recht (de 'inhoud' van het recht) en procesrecht
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_recht

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Nederlands rechtBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Publiekrecht (Begrip)BrederNederlands recht
Zakelijk recht (Begrip)BrederNederlands recht
privaatrecht (Begrip)BrederNederlands recht
vergunning/recht/overeenkomst (Begrip)BrederNederlands recht
Rdf.jpg