artikelonderdeel

Eigenschappen

VoorkeurslabelartikelonderdeelOnderdeel van een begrotingsartikel op basis van de programma's die binnen de betreffende werksoort worden onderscheiden.
DefinitieOnderdeel van een begrotingsartikelOnderdeel van de Rijksbegroting. op basisHet gedeelte van het dijklichaam dat de ondergrond vormt voor een granulair filter of een geotextiel. van de programma's die binnen de betreffende werksoortTerrein waarop een organisatie werkzaam is in het kader van haar missie en dat wordt gekenmerkt door een gelijksoortig werkproces. worden onderscheiden.
SynoniemartikelonderdelenOnderdeel van een begrotingsartikel op basis van de programma's die binnen de betreffende werksoort worden onderscheiden., artikel onderdeelOnderdeel van een begrotingsartikel op basis van de programma's die binnen de betreffende werksoort worden onderscheiden., artikel onderdelenOnderdeel van een begrotingsartikel op basis van de programma's die binnen de betreffende werksoort worden onderscheiden.
Toelichting op definitieBronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.: Van Middelen naar Produkten.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-c6fb7b01-059c-4f8d-8d3d-ff35829b4044

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
artikelonderdeelOnderdeel van een begrotingsartikel op basis van de programma's die binnen de betreffende werksoort worden onderscheiden.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
artikelonderdeelOnderdeel van een begrotingsartikel op basis van de programma's die binnen de betreffende werksoort worden onderscheiden.Deel van
  • begrotingsartikel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
artikelonderdeelOnderdeel van een begrotingsartikel op basis van de programma's die binnen de betreffende werksoort worden onderscheiden.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
begrotingsartikel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederartikelonderdeelOnderdeel van een begrotingsartikel op basis van de programma's die binnen de betreffende werksoort worden onderscheiden.
begrotingsartikel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanartikelonderdeelOnderdeel van een begrotingsartikel op basis van de programma's die binnen de betreffende werksoort worden onderscheiden.
Rdf.jpg