ondergrondse infiltratie voorziening


Eigenschappen

Voorkeurslabelondergrondse infiltratie voorziening
DefinitieBij ondergrondse infiltratie wordt het water via de regenwaterriolering verzameld en naar de infiltratievoorziening gebracht.
Synoniemondergrondse infiltratie voorzieningen
Toelichting op definitie
  • infiltratiekrat. Deze voorziening bestaat uit prefab-onderdelen. Via de wanden infiltreert het water in de bodem.
  • infiltratieriolering. Vanuit de verzamelleiding kan het water direct infiltreren in de bodem.
  • grindpalen. Indien het grondwater heel laag staat kan men het water infiltreren via grindpalen, hierbij wordt het water via de grindpaal over grote diepte geïnfiltreerd. Deze voorziening heeft dan ook een zeer grote capaciteit.
  • Infiltratieput. Bij deze kleinschalige voorziening wordt het regenwater in tanks van enkele kubieke meters inhoud verzameld en via poreuze wanden geïnfiltreerd in de bodem.
  • DSI-techniek of Diepte infiltratie. Techniek waarbij water d.m.v. een verticaal ingespoten filterbuis naar dieper gelegen watervoerende lagen in de bodem wordt afgevoerd.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Regenwaterinfiltratievoorziening
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ondergrondse infiltratie voorzieningBreder
ondergrondse infiltratie voorzieningBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg