braak

Eigenschappen

VoorkeurslabelbraakNiet bewerkte en onbebouwde grond.Ontgrondingkuil direct achter of voor een dijk die is ontstaan bij een oude dijkdoorbraak waar nu vaak de dijk in een kronkel omheen ligt. Het is dan een klein meertje geworden.
DefinitieNiet bewerkte en onbebouwde grondOppervlakte van de aarde.Grond is een mengsel van verweerd vast materiaal (sediment), water en lucht dat aan het aardoppervlak of (vlak) daaronder voorkomt..
Synoniembraakliggend terreinNiet bewerkte en onbebouwde grond., braakliggende terreinenNiet bewerkte en onbebouwde grond.
Toelichting op definitieBraakliggend terreinDoor een type landgebruik gekarakteriseerd zichtbaar begrensd stuk grond, niet zijnde weg, spoorbaan of water. is in de hedendaagse betekenis grond die op dat moment niet de beoogde functieDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen. (landbouw; stedenbouw) vervult. De term braakNiet bewerkte en onbebouwde grond.Ontgrondingkuil direct achter of voor een dijk die is ontstaan bij een oude dijkdoorbraak waar nu vaak de dijk in een kronkel omheen ligt. Het is dan een klein meertje geworden. stamt uit de landbouw-praktijk. Onder het braakNiet bewerkte en onbebouwde grond.Ontgrondingkuil direct achter of voor een dijk die is ontstaan bij een oude dijkdoorbraak waar nu vaak de dijk in een kronkel omheen ligt. Het is dan een klein meertje geworden. laten liggen van grond verstond men oorspronkelijk dat men de grond gedurende enige tijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment. onbezaaid liet, maar welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. actief bewerkte. Gedurende deze braakperiode van doorgaans één jaar werd het bouwlandGrond in cultuur gebracht met als doel voortbrenging en verbouw van seizoengewassen, bestemd voor dierlijke en/of menselijke consumptie. een aantal malen geploegd ('gebroken') en geëgd.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://ont.cbnl.org/cb/def/CB01620, https://nl.wikipedia.org/wiki/Braak_(gronden)
Afbeelding van390px-Golden-Wonder.jpg
Braakliggend terreinDoor een type landgebruik gekarakteriseerd zichtbaar begrensd stuk grond, niet zijnde weg, spoorbaan of water..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
braakNiet bewerkte en onbebouwde grond.Ontgrondingkuil direct achter of voor een dijk die is ontstaan bij een oude dijkdoorbraak waar nu vaak de dijk in een kronkel omheen ligt. Het is dan een klein meertje geworden.Breder
  • agrarisch terrein (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
braakNiet bewerkte en onbebouwde grond.Ontgrondingkuil direct achter of voor een dijk die is ontstaan bij een oude dijkdoorbraak waar nu vaak de dijk in een kronkel omheen ligt. Het is dan een klein meertje geworden.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg