heien

Eigenschappen

VoorkeurslabelheienHeien is het in de grond inbrengen van een stalen of houten of betonnen damwand of heipaal.
DefinitieHeienHeien is het in de grond inbrengen van een stalen of houten of betonnen damwand of heipaal. is het in de grond inbrengen van een stalen of houten of betonnen damwandVerticale constructiedelen die in een opeenvolgende rij de grond worden gedreven, meestal om weerstand te bieden tegen zijkrachten. of heipaal.
Toelichting op definitieHeienHeien is het in de grond inbrengen van een stalen of houten of betonnen damwand of heipaal. gebeurt met een heistellingEen heistelling, heiblok of heihamer is een apparaat dat heipalen de grond in kan slaan voor een paalfundering. Het proces wordt heien genoemd. door middel van het aanhoudend slaan met een heiblokEen heistelling, heiblok of heihamer is een apparaat dat heipalen de grond in kan slaan voor een paalfundering. Het proces wordt heien genoemd. of hydraulische-impacthamer op de kop van de paal of in de paal laten vallen van een valblok, of met een trilblok, welke door trillingen de paal of damwandVerticale constructiedelen die in een opeenvolgende rij de grond worden gedreven, meestal om weerstand te bieden tegen zijkrachten. de grond in drijft.

Indien het heienHeien is het in de grond inbrengen van een stalen of houten of betonnen damwand of heipaal. niet goedZaak of vermogensrecht uitgevoerd wordt, kan de heipaal kapotgeheid worden en kunnen trillingen in de omgeving veroorzaakt worden. Om het gevaar van het kapotheien van de paalkop te reduceren kan een mutsvulling gebruikt worden. Dit samendrukbare materiaal dempt de piek van de klapBrug met één val, draaibaar om een horizontale as, waarbij de ballast en de val een veranderlijke stand hebben t.o.v. elkaar. en verdeelt de kracht over een langere tijdsperiode. Mutsvulling wordt veelal uitgevoerd in hout of plasticKunststoffen of (Engels) plastics, zijn chemische verbindingen die door niet-natuurlijke scheikundige processen worden vervaardigd..

Een goede sonderingEen middel om op gestandaardiseerde wijze de indringingsweerstand van een conusvormig lichaam (de conus) te bepalen als maat voor de consistentie of vastheid van de grondslag. van de bodem vormt de basisHet gedeelte van het dijklichaam dat de ondergrond vormt voor een granulair filter of een geotextiel. voor ieder heiwerk.

Funderingspalen kunnen behalve geheid ook geschroefd of geboord worden. Alternatieven voor damwandenVerticale constructiedelen die in een opeenvolgende rij de grond worden gedreven, meestal om weerstand te bieden tegen zijkrachten. zijn drukkenHet verticaal in de grond drukken van een stalen damwand middels een hydraulische cilinders, waarbij de reactiekracht wordt ontleend aan reeds in de grond aanwezige planken of aan een ballastframe, waaraan de machine zich vastklemt. of trillenHet verticaal inbrengen van een damwandprofiel langs de oever van een oppervlaktewaterlichaam d.m.v. trillen. Door het trillen verliest de onderliggende grond zijn draagkracht en zakt onder het gewicht van het trilblok en het eigen gewicht van de paal de grond in..

Zowel van toepassing voor stalen als betonnen damwandprofielen. De aloude heitechniek met valblokken wordt nog op diverse manieren toegepast bij het heienHeien is het in de grond inbrengen van een stalen of houten of betonnen damwand of heipaal. van stalen damwandenVerticale constructiedelen die in een opeenvolgende rij de grond worden gedreven, meestal om weerstand te bieden tegen zijkrachten.. Dieselblokken met zuigergewichten van 500 kg tot 8000 kg worden het meeste gebruikt. Ook het stoomblok wordt bij bepaalde zware toepassingen nog steeds ingezet. Een nieuwe ontwikkeling is de hydraulische heihamerEen heistelling, heiblok of heihamer is een apparaat dat heipalen de grond in kan slaan voor een paalfundering. Het proces wordt heien genoemd., waarbij het valgewicht met behulp van hydrauliek wordt bewogen.

In deze categorie behoren ook perslucht gedreven hei- en trekhamers. Het gebruik hiervan in Nederland is zeer beperkt. Heiblokken en hamers zijn vrijwel alleen geschikt voor het inbrengen van damwandplanken en worden met name toegepast als werkenDe uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend. met trilblokken niet (meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater.) mogelijk of wenselijk is. Ook bij deze techniekenTechniek heeft te maken met het ontwerpen en bouwen van computers, mobiele telefoons, wolkenkrabbers, en andere bouwwerken, verwant met bouwkunst. kan geluids- en trillingsoverlast een rolDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object. spelen.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Heien, https://www.joostdevree.nl/shtmls/damwanden.shtml#heien, http://ont.cbnl.org/cb/def/CB04487
Afbeelding van260px-PileDriving.jpg
Een heistellingEen heistelling, heiblok of heihamer is een apparaat dat heipalen de grond in kan slaan voor een paalfundering. Het proces wordt heien genoemd. bezig met het heienHeien is het in de grond inbrengen van een stalen of houten of betonnen damwand of heipaal. van palen.
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
heienHeien is het in de grond inbrengen van een stalen of houten of betonnen damwand of heipaal.Breder
  • actief beheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
heienHeien is het in de grond inbrengen van een stalen of houten of betonnen damwand of heipaal.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
heienHeien is het in de grond inbrengen van een stalen of houten of betonnen damwand of heipaal.Gerelateerd
  • damwand (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg