beverdam


Eigenschappen

Voorkeurslabelbeverdam
DefinitieEen beverdam is een natuurlijke dam die door bevers over een beekje is gebouwd.
Synoniembeverdammen, beverdammetje, beverdammetjes
Toelichting op definitieHet stelt hem in staat om in de zomer water te besparen en zijn verblijfplaats te beschermen tegen roofdieren ( coyotes , wolven , beren , poema's , veelvraat , lynxen , otters ), en ook om gemakkelijke toegang te garanderen tot voorzieningen van takken die onder water zijn opgeslagen als voedselreserve in de winter.

Deze structuren, waarvan fossiele sporen te vinden zijn , hebben de natuurlijke omgeving gedurende miljoenen jaren veranderd en behoren tot de belangrijkste processen in alluviale en bosecosystemen van het noordelijk halfrond. De bever vergroot zo het aantal, het aandeel en de grootte van wetlands, open water en de lengte van de oever. Het creëert gebieden met sedimentatie en koolstofputten. Het vergroot het aandeel wetlands en open water in het bos- en alluviale landschap. Het bemoeilijkt de vorm van kleine waterlopen, de samenstelling en verspreiding van waterloopfauna en alluviale vegetatie, evenals de biogeochemische kringlopen van nutriënten. Het verbetert de grondwateraanvulling en de waterkwaliteit. Het beperkt de frequentie, ernst en duur van bosbranden en overstromingen en de dammen filteren sedimenten (die de paaigronden stroomafwaarts zouden kunnen verstoppen ). In de zomer, dankzij het betere water dat zich in de winter ophoopt, ondersteunen de bevervijvers lage waterstanden . Dammen zijn dus gunstig voor tal van soorten (vissen, waaronder zalmachtigen, amfibieën, zoogdieren, watervogels, ongewervelde dieren en in het bijzonder water- en palustriene planten), door het wereldwijde ecosysteem te verrijken. Dit maakt de bever tot een facilitator en een "sluitsteen"-soort .

Kleine dammen zijn smal en vaak grotendeels gemaakt van aarde, terwijl grote dammen stevig zijn gebouwd met een brede basis, sterkere stukken hout en een bovenkant die meestal stroomopwaarts afloopt om de kracht van de stroming te weerstaan. Bevers werken daar vooral 's nachts , dragen modder en stenen en kunnen met hun tanden grote stukken hout slepen. Ze proberen hun hoofddam te repareren zodra deze verslechtert, en handhaven vervolgens secundaire dammen als die er zijn.

Het landschap, de geologie en de hoeveelheid water die in de zomer of in de winter aanwezig is, hebben een grote invloed op het al dan niet bouwen van een dam: de bever maakt geen dam waar het waterpeil voldoende is ( op het midden en benedenstrooms loop van de Loire bijvoorbeeld in Frankrijk), en natuurlijk niet waar geen bossen of dichtbegroeide gebieden aan de oevers zijn. (bron: frwiki)
Exacte overeenkomsthttps://nl.frwiki.wiki/wiki/Barrage_de_castors
Afbeelding vanbeverdam


beverdam

beverdam

Beverdam, Taarlosche Diep, februari 2023.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beverdamBreder
beverdamBron van
beverdamGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg