transportstelsel

Eigenschappen

VoorkeurslabeltransportstelselEen samenstel van afvalwatertransportwerken en rioleringselementen, dat tot doel heeft afvalwater te transporteren.
DefinitieEen samenstel van afvalwatertransportwerkenEen verbinding met dezelfde diameter (segmenten) tussen gemeentelijke riolen en rioolwaterzuiveringsinstallaties alsmede zuiveringswerken niet zijnde rioolwaterzuiveringsinstallaties (persleidingen c.a., ontluchtingspunten, overstortpunten en rioolgemalen). en rioleringselementenAanduiding van een ruimtelijk element dat onderdeel van een rioolstelsel., dat tot doel heeft afvalwater te transporteren.
SynoniemtransportstelselsEen samenstel van afvalwatertransportwerken en rioleringselementen, dat tot doel heeft afvalwater te transporteren.
Toelichting op definitieDeze entiteitConcreet of abstract ding dat bestaat, bestond of zou kunnen bestaan, met inbegrip van de onderlinge verbanden tussen deze dingen. bevat de subentiteiten AFVALWATERTRANSPORTWERK en RIOLERINGSELEMENT en is zelf onderdeel van de superentiteit ZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=28867&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
transportstelselEen samenstel van afvalwatertransportwerken en rioleringselementen, dat tot doel heeft afvalwater te transporteren.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
transportstelselEen samenstel van afvalwatertransportwerken en rioleringselementen, dat tot doel heeft afvalwater te transporteren.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
persleidingsysteem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredertransportstelselEen samenstel van afvalwatertransportwerken en rioleringselementen, dat tot doel heeft afvalwater te transporteren.
vrijverval transportstelsel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredertransportstelselEen samenstel van afvalwatertransportwerken en rioleringselementen, dat tot doel heeft afvalwater te transporteren.
afvalwatertransportwerk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vantransportstelselEen samenstel van afvalwatertransportwerken en rioleringselementen, dat tot doel heeft afvalwater te transporteren.
appendage (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vantransportstelselEen samenstel van afvalwatertransportwerken en rioleringselementen, dat tot doel heeft afvalwater te transporteren.
infrastructureel object (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vantransportstelselEen samenstel van afvalwatertransportwerken en rioleringselementen, dat tot doel heeft afvalwater te transporteren.
rioleringselement (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vantransportstelselEen samenstel van afvalwatertransportwerken en rioleringselementen, dat tot doel heeft afvalwater te transporteren.
zuiveringsinfrastructuur (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vantransportstelselEen samenstel van afvalwatertransportwerken en rioleringselementen, dat tot doel heeft afvalwater te transporteren.
Rdf.jpg