elektrolyse


Eigenschappen

Voorkeurslabelelektrolyse
DefinitieEen proces waarbij elektrische energie verandert in chemische energie.
Toelichting op definitieDit proces vindt plaats in een elektrolyt, een waterige oplossing of een smeltend zout dat ionen de mogelijkheid geeft om tussen twee elektroden te bewegen. Het elektrolyt is de verbinding tussen twee elektroden die door een directe stroom met elkaar verbonden zijn. Als je een elektrische stroom aanbrengt, begeven de positieve ionen zich naar de kathode, terwijl de negatieve ionen naar de anode gaan. Bij de elektroden wordt het aantal elektroden verminderd en worden de anionen geoxideerd. (bron: www.lenntech.com Aquo)


Elektrolyse is een chemische reactie waarbij onder invloed van een elektrische stroom samengestelde stoffen worden ontleed tot enkelvoudige stoffen en/of andere samengestelde stoffen.

Het te ontleden materiaal wordt, indien het nog niet vloeibaar was, opgelost of gesmolten zodat de ionen vrij kunnen bewegen. In de vloeistof worden twee elektroden gedompeld: de kathode en de anode. Tussen deze elektroden wordt een elektrische spanning aangebracht. Hierdoor zullen positief geladen deeltjes (kationen) naar de kathode bewegen en negatief geladen deeltjes (anionen) naar de anode. Aan de kathode vindt een reductiereactie plaats. Hierbij staat de kathode elektronen af aan stoffen in de oplossing. Aan de anode vindt een oxidatiereactie plaats, waarbij de elektrode elektronen opneemt van stoffen in de oplossing. De energie die nodig is voor het scheiden, is afhankelijk van de concentratie van de oplossing en neemt toe naarmate de concentratie hoger wordt. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-1d92ab7a-610f-46a4-bb84-73b594a14b60, https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrolyse
Afbeelding van390px-Elektrolyseapparat.jpg

Elektrolysetoestel.

300px-Elektrolyse_Allgemein.jpg

Principe van elektrolyse: elektronen verlaten de kathode en ontmoeten daar kationen; bij de anode staan anionen elektronen af.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
elektrolyseBreder
elektrolyseBron van
elektrolyseLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
kathode (Begrip)Deel vanelektrolyse
elektrolyt (Begrip)Gerelateerdelektrolyse
Rdf.jpg