waterschapsomslag


Eigenschappen

Voorkeurslabelwaterschapsomslag
DefinitieBelasting die wordt opgelegd aan eigenaren van een gebouw of perceel grond.
Toelichting op definitieEigenaren van huizen of ander onroerend goed krijgen naast de ingezetenenomslag ook de waterschapsomslag opgelegd. Deze belasting komt ten goede aan de zorg voor de waterkwantiteit en de zorg voor de waterkeringen. De WOZ-waarde van het onroerende goed dient als uitgangspunt voor de berekening van de hoogte van de aanslag. Dit geldt ook voor glastuinbouwbedrijven. Voor grond waar niet op gebouwd is, is het aantal hectare uitgangspunt.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-8c597360-46af-4837-97eb-ec9e64a35c5c
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterschapsomslagBreder
waterschapsomslagBron van
waterschapsomslagGerelateerd
waterschapsomslagLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
belastingen (Begrip)Gerelateerdwaterschapsomslag
tariefdifferentiatie (Begrip)Gerelateerdwaterschapsomslag
Rdf.jpg