woonschip

Eigenschappen

VoorkeurslabelwoonschipEen drijvende inrichting of vaartuig bestemd en/of in gebruik om op te wonen.
DefinitieEen drijvende inrichting of vaartuigEen zee- of binnenvaartuig, tot de vaart gebruikt of bestemd, daaronder begrepen drijvende werktuigen, zoals baggerwerktuigen, kranen, bokken, elevators, alsmede woonschepen, glijboten en ponten. bestemd en/of in gebruik om op te wonen.
SynoniemwoonschepenEen drijvende inrichting of vaartuig bestemd en/of in gebruik om op te wonen., woonbootEen drijvende inrichting of vaartuig bestemd en/of in gebruik om op te wonen., woonbotenEen drijvende inrichting of vaartuig bestemd en/of in gebruik om op te wonen.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-376dff0b-d2bb-43e9-8ab4-11da69a6c28e
Afbeelding vanwoonschepen
Woonschepen, Assen.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
woonschipEen drijvende inrichting of vaartuig bestemd en/of in gebruik om op te wonen.Breder
  • schip (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
woonschipEen drijvende inrichting of vaartuig bestemd en/of in gebruik om op te wonen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
woonschipEen drijvende inrichting of vaartuig bestemd en/of in gebruik om op te wonen.Gerelateerd
  • aanlegplaats (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg