baksteen


Eigenschappen

Voorkeurslabelbaksteen
DefinitieBakstenen zijn stenen die ontstaan door klei, hoofdzakelijk gewonnen in de uiterwaarden van de grote rivieren, te vormen in blokken en vervolgens op hoge temperatuur (c. 800 - 1100 °C) te bakken.
Synoniembakstenen, klinker, klinkers, metselsteen, metselstenen
Toelichting op definitieAan de hand van het vormingsprocedé onderscheiden we handvormstenen, vormbakpersstenen en strengpersstenen. Na te zijn gedroogd, worden de stenen opgestapeld en gebakken. De kwaliteit van de steen is afhankelijk van de temperatuur waarop deze gebakken is; hogere temperaturen geven hardere stenen, te hoge temperaturen gesmolten misbaksels. Omdat de stapel of 'tas' niet overal aan dezelfde temperatuur blootgesteld wordt, dient na het bakken gesorteerd te worden op hardheid en kleur. Dit gebeurt zowel visueel als op klank; Hardere stenen hebben een donkere kleur en geven een heldere klank als ze tegen elkaar geslagen worden (klinkers), zachtere stenen kleuren feller en klinken dof. Naar gelang ijzeroxide of calciumoxide de overhand heeft in de klei, kleurt de steen rood of geel. Bakstenen werden reeds gebruikt in de oudheid, aangenomen wordt dat in Nederland de productie techniek is herondekt door de kloosterlingen omstreeks 1250.
Exacte overeenkomsthttps://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/bbe4a82c-d0af-42c9-86c2-cca2e9560bac
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
baksteenBreder
baksteenBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg