Intranetcomponent

ArchiMate-element Intranetcomponent
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-a50aa3ec-b9d1-6d9d-6747-1aa99589055f
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
Label  : Intranetcomponent
Documentatie  : Systeem voor het realiseren en beheren van de interne website (website alleen te gebruiken door personeel van de gemeente).
ArchiMate-views  : 
Relaties  :