horizontale gronddruk

Eigenschappen

Voorkeurslabelhorizontale gronddrukHorizontale gronddruk is de druk die wordt uitgeoefend op zich in de grond bevindende constructies.
DefinitieHorizontale gronddrukHorizontale gronddruk is de druk die wordt uitgeoefend op zich in de grond bevindende constructies. is de drukKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt. die wordt uitgeoefend op zich in de grond bevindende constructiesWat door construeren ontstaan is..
Synoniemhorizontale grondspanningHorizontale gronddruk is de druk die wordt uitgeoefend op zich in de grond bevindende constructies.
Toelichting op definitieSpanning in de grond als gevolg van een uitwendige belasting en het eigen gewicht van het materiaal.

Horizontale gronddrukHorizontale gronddruk is de druk die wordt uitgeoefend op zich in de grond bevindende constructies. kan worden onderscheiden in:

1. neutrale gronddrukDe totale normaalspanning die werkt op een gekozen vlakje in de grond.; bij stijve constructiesWat door construeren ontstaan is. die niet verplaatsen; sluiskolkmuren, landhoofdenEen landhoofd, ook wel bruggenhoofd, vormt de overgang van een grondlichaam naar een brug, sluis of viaduct., kelders 2. actieve gronddrukDe minimaal optredend horizontale druk, die de grond uitoefent, wanneer een verticale wand in zijn geheel evenwijdig aan zich zelf van het grondlichaam af wordt verplaatst.; bij damwandenVerticale constructiedelen die in een opeenvolgende rij de grond worden gedreven, meestal om weerstand te bieden tegen zijkrachten. en keermurenMuur die door vorm, gewicht en fundering zonder verankering de grond keert. welke een beetje verschuiven 3. passieve gronddrukDe totale normaalspanning die werkt op een gekozen vlakje in de grond. De horizontale gronddrukHorizontale gronddruk is de druk die wordt uitgeoefend op zich in de grond bevindende constructies. is afhankelijk van:

  • de grondsoortAanduiding die betrekking heeft op in de bodem aanwezig materiaal, waarvan de naam afhankelijk is van de onderlinge verhouding tussen de verschillende korrelfracties en eventueel aanwezige bijmengsels als kalk en humus. en hoek van inwendige wrijving
  • de aard van de constructieWat door construeren ontstaan is.
  • de stijfheid van de constructieWat door construeren ontstaan is.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Gronddruk
Afbeelding vanBouwkuipPassief.png

GronddrukDe totale normaalspanning die werkt op een gekozen vlakje in de grond. tegen damwandVerticale constructiedelen die in een opeenvolgende rij de grond worden gedreven, meestal om weerstand te bieden tegen zijkrachten.; - actieve gronddrukDe minimaal optredend horizontale druk, die de grond uitoefent, wanneer een verticale wand in zijn geheel evenwijdig aan zich zelf van het grondlichaam af wordt verplaatst., van rechts naar linksEen hyperlink (of kortweg link) – met een Nederlands woord verbinding of koppeling – is een computer- en internetterm die duidt op een verwijzing (referentie) in een hypertekst (bijvoorbeeld een website) die de gebruiker kan volgen om naar een andere plaats te gaan.

- passieve gronddrukDe totale normaalspanning die werkt op een gekozen vlakje in de grond., van linksEen hyperlink (of kortweg link) – met een Nederlands woord verbinding of koppeling – is een computer- en internetterm die duidt op een verwijzing (referentie) in een hypertekst (bijvoorbeeld een website) die de gebruiker kan volgen om naar een andere plaats te gaan. naar rechts.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
horizontale gronddrukHorizontale gronddruk is de druk die wordt uitgeoefend op zich in de grond bevindende constructies.Breder
  • gronddruk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
horizontale gronddrukHorizontale gronddruk is de druk die wordt uitgeoefend op zich in de grond bevindende constructies.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
actieve gronddruk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdhorizontale gronddrukHorizontale gronddruk is de druk die wordt uitgeoefend op zich in de grond bevindende constructies.
Rdf.jpg