stilling well constructie


Eigenschappen

Voorkeurslabelstilling well constructie
DefinitieIndien het oppervlaktewater niet geschikt is om een juiste waterstand af te lezen (onrustig water/golfslag) via een traditionele peilschaal wordt er een stilling well constructie aangelegd.
Synoniemstilling well constructies, vlottersysteem, vlottersystemen, vlotter, vlotters
Toelichting op definitieDit is een buis die recht de grond in gaat en vervolgens haaks beneden de waterspiegel naar de waterloop gaat. Om de waterstand te meten is het noodzakelijk dat de kophoogte van de buis bekend is. De waterhoogte is de hoogte van de kop minus de afstand tot de waterstand in de buis. Algemene term voor een buis of soortgelijke constructie die via een verbindingsbuis met een kleinere diameter in verbinding staat met een open waterloop om daarin de waterhoogte te meten. Bron: Handboek Debietmeten in openwaterlopen (STOWA 2009-41)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-7b58f290-4784-4335-876a-5ef4cff9bf97
Afbeelding vanStillingwell constructie tekening.jpg

Stillingwell constructie.

vlottersysteem

Vlottersysteem

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
stilling well constructieBreder
stilling well constructieBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg



41-1.jpg

tide-gauges.jpg