onderhoudsplichtige


Eigenschappen

Voorkeurslabelonderhoudsplichtige
DefinitieDe natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling die verantwoordelijk is voor het in goede staat zijn van een object.
Publieksvriendelijke toelichtingDe persoon of instelling die verantwoordelijk is voor het onderhoud van een object.
Synoniemonderhoudsplichtigen
Toelichting op definitieEen natuurlijk of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het onderhoud van waterkeringen, wateren, oevers, werken of bergingsvoorzieningen voor water of regenwater

(bron: UIVO-W / Aquo)

Iemand die een onderhoudsplicht heeft ten opzichte van iemand of iets; iemand die onderhoudsplichtig is. (bron: ANW)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-73c458e1-12ca-4aac-b1c8-b8432f75f009, https://www.aquo.nl/index.php/Id-9ee05a30-38ae-46cd-896a-7fd3aed8a22a, http://anw.inl.nl/article/onderhoudsplichtige
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
onderhoudsplichtigeBreder
onderhoudsplichtigeBron van
onderhoudsplichtigeGerelateerd
onderhoudsplichtigeLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg