gebruiksfunctie


Eigenschappen

Voorkeurslabelgebruiksfunctie
DefinitieDe bestemming in waterhuishoudkundige zin van het op en in de bodem vrij aanwezige water, met het oog op de daarbij betrokken belangen.
Synoniemgebruiksfuncties
Toelichting op definitieDeze belangen zijn de drink- en industriewatervoorziening, natuur, bos en landschap, sport- en beroepsvisserij, schelpdierteelt, water- en oeverrecreatie, beroepsscheepvaart, transport via buisleidingen, energievoorziening, afvoer van water, ijs en sediment, veiligheid, watervoorziening ten behoeve van het peilbeheer, de verziltingbestrijding, bebouwing en landbouw, winning van delfstoffen, defensie en verwijdering van afvalstoffen van huishoudens en industrie. (bron: 3e Nota waterhuishouding: Water voor nu en later / Aquo)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-e0d192a4-6688-4367-b8e3-70cfa6093102
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
gebruiksfunctieBreder
gebruiksfunctieBron van
gebruiksfunctieLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
actuele gebruiksfunctie (Begrip)Bredergebruiksfunctie
ondersteuningsactie (Begrip)Gerelateerdgebruiksfunctie
Rdf.jpg