objectbeheerregime


Eigenschappen

Voorkeurslabelobjectbeheerregime
DefinitieKader op strategisch en tactisch niveau dat dient als onderlegger voor de instandhouding. Het beschrijft per objectcategorie waarom en wanneer welke beheersmaatregelen en onderhoudsmaatregelen noodzakelijk zijn.
Synoniemobjectbeheerregimes
Toelichting op definitieHet geeft een analyse van verwachte externe project kosten die dit onder-houd met zich meebrengt, LCC-onderbouwing van de kosten en de samen-hang met het prestatieniveau. Alles op langjarige gemiddelden. De OBR’s worden om verschillende redenen opgesteld:
  • 1. Het bieden van een centraal kader waarin de onderhoudsstrategie beschreven wordt, die RWS inzet voor instandhouding van het areaal.
  • 2. Een beschrijving van al het RWS-areaal en de verschijningsvormen dat gebruikt kan worden voor beheer, onderhoud en bij inspecties.
  • 3. Een onderbouwing van de kosten die het beheer en onderhoud van RWS-areaal met zich meebrengt. Deze onderbouwing wordt gebruikt voor het opstellen van het Referentiekader Beheer en Onderhoud. (bron: RWS Intranet - Prognoserapport Vervanging en Renovatie)


Onderbouwing van de mogelijke maatregelen op het gebied van beheer en onderhoud in het RBO (SLA 2017-2020) (bron: RWS Intranet - SLA Beheer, Onderhoud, Verkeer- en watermanagement 2022-2025 - Offerte-uitvraag)

Specificatie van de beheer- en onderhoudsmaatregelen die met objecten te maken. (bron: Objectbeheerregime (zonder kosten))

Uitgebreide toelichting op het beheer en onderhoud bij een bepaald type objecten, inclusief normen en richtlijnen, interventieniveaus en stuur-mogelijkheden. (bron: Aquo Thesaurus, code: Id-73c55e89-8315-490d-8b71-524fdfc88782)

Beschrijving per object-categorie van de LCC-optimale onderhoudsstrategieën voor het halen van verschillende prestatieniveaus. (bron: Prestatiesturing in kort bestek)
Exacte overeenkomsthttp://www.rws.nl/abdl#DEF-2488
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
objectbeheerregimeBreder
objectbeheerregimeBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg