Termunterzijldiep

Eigenschappen

VoorkeurslabelTermunterzijldiepHet Termunterzijldiep of kortweg Zijldiep is een kanaal (diep) in het oosten van de Nederlandse provincie Groningen. Oorspronkelijk werd het aangelegd als een afwateringskanaal, later groeide het uit tot een belangrijke scheepvaartverbinding en tegenwoordig is het vooral in gebruik door waterrecreanten.
DefinitieHet TermunterzijldiepHet Termunterzijldiep of kortweg Zijldiep is een kanaal (diep) in het oosten van de Nederlandse provincie Groningen. Oorspronkelijk werd het aangelegd als een afwateringskanaal, later groeide het uit tot een belangrijke scheepvaartverbinding en tegenwoordig is het vooral in gebruik door waterrecreanten. of kortweg ZijldiepHet Termunterzijldiep of kortweg Zijldiep is een kanaal (diep) in het oosten van de Nederlandse provincie Groningen. Oorspronkelijk werd het aangelegd als een afwateringskanaal, later groeide het uit tot een belangrijke scheepvaartverbinding en tegenwoordig is het vooral in gebruik door waterrecreanten. is een kanaal (diepEen diep is de benaming die zowel aan sommige kanalen als aan natuurlijke vaarwaters wordt gegeven. De aanduiding heeft betrekking op de waterdiepte, die meer is dan een watergang die voor de ontwatering is bedoeld. Deze extra diepte maakt scheepvaart mogelijk.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport.) in het oosten van de Nederlandse provinciePubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt. Groningen. Oorspronkelijk werd het aangelegd als een afwateringskanaalKanaal, greppel, waardoor overollig water wordt afgevoerd., later groeide het uit tot een belangrijke scheepvaartverbinding en tegenwoordig is het vooral in gebruik door waterrecreanten.
SynoniemZijldiepHet Termunterzijldiep of kortweg Zijldiep is een kanaal (diep) in het oosten van de Nederlandse provincie Groningen. Oorspronkelijk werd het aangelegd als een afwateringskanaal, later groeide het uit tot een belangrijke scheepvaartverbinding en tegenwoordig is het vooral in gebruik door waterrecreanten.
Toelichting op definitieHet diepEen diep is de benaming die zowel aan sommige kanalen als aan natuurlijke vaarwaters wordt gegeven. De aanduiding heeft betrekking op de waterdiepte, die meer is dan een watergang die voor de ontwatering is bedoeld. Deze extra diepte maakt scheepvaart mogelijk.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport. start bij de samenloop van het Meedendiep en het Opdiep ten noorden van het WinschoterdiepHet Winschoterdiep is het kanaal dat loopt van Groningen, vanaf de aansluiting op het Eemskanaal, naar Winschoten waar het zich splitst in de Rensel, het laatste stukje naar Winschoten, en de aansluiting op de Pekel A. Het Winschoterdiep vormt de voortzetting van het Schuitendiep dat rond 1400 vanuit Groningen naar Foxhol werd gegraven. en stroomt vandaar uit naar het noorden door de buurtschap Scheemderzwaag. Wat noordelijker passeert het diepEen diep is de benaming die zowel aan sommige kanalen als aan natuurlijke vaarwaters wordt gegeven. De aanduiding heeft betrekking op de waterdiepte, die meer is dan een watergang die voor de ontwatering is bedoeld. Deze extra diepte maakt scheepvaart mogelijk.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport. aan oostzijde de poldermolenWindgedreven molen die gebruikt wordt voor het afvoeren van overtollig water. De Dellen en vervolgens aan westzijde achtereenvolgens de dorpen Nieuw-Scheemda en 't Waar, waar het Buiten Nieuwediep instroomt aan westzijde. Even verderop is het diepEen diep is de benaming die zowel aan sommige kanalen als aan natuurlijke vaarwaters wordt gegeven. De aanduiding heeft betrekking op de waterdiepte, die meer is dan een watergang die voor de ontwatering is bedoeld. Deze extra diepte maakt scheepvaart mogelijk.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport. verbonden met het westelijker gelegen HondshalstermeerHet Hondshalstermeer is een meer in Oostelijk Groningen ten zuiden van Wagenborgen en ten westen van Nieuwolda in de gemeente Oldambt. door een naamloos verbindingskanaalHet Verbindingskanaal is een kanaal in de stad Groningen, dat deel uitmaakt van de diepenring., waarop het diepEen diep is de benaming die zowel aan sommige kanalen als aan natuurlijke vaarwaters wordt gegeven. De aanduiding heeft betrekking op de waterdiepte, die meer is dan een watergang die voor de ontwatering is bedoeld. Deze extra diepte maakt scheepvaart mogelijk.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport. Nieuwolda binnenloopt, waar vanuit het oosten het Kattendiep instroomt. Voorbij Nieuwolda loopt het diepEen diep is de benaming die zowel aan sommige kanalen als aan natuurlijke vaarwaters wordt gegeven. De aanduiding heeft betrekking op de waterdiepte, die meer is dan een watergang die voor de ontwatering is bedoeld. Deze extra diepte maakt scheepvaart mogelijk.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport. lijnrecht door over 2 kilometer tot aan de ophaalbrugBrug met één val, draaibaar om een horizontale as, waarbij de ballast en de val een veranderlijke stand hebben t.o.v. elkaar. Scheve Klap bij het gehucht De Leegte. Bij het graven werd dit zo gedaan omdat destijds hier De Siepe (vanaf Sappemeer) stroomde, die voor verdere afwateringDe afvoer van water via een stelsel van open waterlopen naar een lozingspunt van het afwateringsgebied. kon dienen. Dat is de reden waarom dit het enige rechte stuk is in het verder vrij bochtige tracéAfgebakende aslijn van een ontworpen dijk, weg, kanaal of enig ander waterstaatswerk van het TermunterzijldiepHet Termunterzijldiep of kortweg Zijldiep is een kanaal (diep) in het oosten van de Nederlandse provincie Groningen. Oorspronkelijk werd het aangelegd als een afwateringskanaal, later groeide het uit tot een belangrijke scheepvaartverbinding en tegenwoordig is het vooral in gebruik door waterrecreanten.. Tegenwoordig stroomt bij de Scheve Klap vanuit het westen een tweede verbindingskanaalHet Verbindingskanaal is een kanaal in de stad Groningen, dat deel uitmaakt van de diepenring. uit vanaf het HondshalstermeerHet Hondshalstermeer is een meer in Oostelijk Groningen ten zuiden van Wagenborgen en ten westen van Nieuwolda in de gemeente Oldambt.. Voorbij de Scheve Klap buigt het diepEen diep is de benaming die zowel aan sommige kanalen als aan natuurlijke vaarwaters wordt gegeven. De aanduiding heeft betrekking op de waterdiepte, die meer is dan een watergang die voor de ontwatering is bedoeld. Deze extra diepte maakt scheepvaart mogelijk.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport. af naar het noordoosten en stroomt na nog een aantal kilometers bij het dorpje Termunterzijl uit in de EemsDe Eems (Duits: Ems) is een rivier die stroomt door het noordwesten van Duitsland en bij haar monding via de Dollard en Westereems aan het noordoosten van Nederland grenst. Zij loopt door de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen (Eemsland). Zij ontspringt in de Senne (bij het Teutoburgerwoud in Duitsland, zuidelijk van Bielefeld) en mondt via de Waddenzee uit in de Noordzee. In de Waddenzee loopt hoofdarm van de Eems over het wad als Westereems tussen de eilanden Rottumeroog en Borkum door; het zeegat aan de andere zijde van Borkum, tussen dit eiland en Juist heet Oostereems. De Dollard is niet het estuarium van de Eems, maar het estuarium van de Westerwoldsche Aa en dus en zijbaai van de monding van de Eems..

Van Scheemda tot aan 't Waar ligt er een fietspad langs het TermunterzijldiepHet Termunterzijldiep of kortweg Zijldiep is een kanaal (diep) in het oosten van de Nederlandse provincie Groningen. Oorspronkelijk werd het aangelegd als een afwateringskanaal, later groeide het uit tot een belangrijke scheepvaartverbinding en tegenwoordig is het vooral in gebruik door waterrecreanten.. Dit fietspad is opgenomen in de Internationale Dollardroute. Ook tussen tussen Nieuwolda en de Scheve Klap is er een half verhard fietspad te vinden aan de oosteroever van het diepEen diep is de benaming die zowel aan sommige kanalen als aan natuurlijke vaarwaters wordt gegeven. De aanduiding heeft betrekking op de waterdiepte, die meer is dan een watergang die voor de ontwatering is bedoeld. Deze extra diepte maakt scheepvaart mogelijk.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport.. Ten westen van Woldendorp (tussen Scheve Klap en Borgsweer) liggen er zowel langs de zuidoost- als noordwestoever van het diepEen diep is de benaming die zowel aan sommige kanalen als aan natuurlijke vaarwaters wordt gegeven. De aanduiding heeft betrekking op de waterdiepte, die meer is dan een watergang die voor de ontwatering is bedoeld. Deze extra diepte maakt scheepvaart mogelijk.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport. natuurgebieden. Bij het natuurgebied op de noordwestoever loopt een fietspad langs het diepEen diep is de benaming die zowel aan sommige kanalen als aan natuurlijke vaarwaters wordt gegeven. De aanduiding heeft betrekking op de waterdiepte, die meer is dan een watergang die voor de ontwatering is bedoeld. Deze extra diepte maakt scheepvaart mogelijk.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport. dat eveneens deel uitmaakt van de Internationale Dollardroute.

Het kanaal vormde bij het graven in 1601 een vervanging voor de vroegere rivierHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromenEen brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. de Munte, die overstroomde bij de Cosmas- en Damianusvloed van 1509, toen de DollardInham van de Noordzee tussen de kust van Groningen en de Duitse provincie Ost-Friesland. zich voor de laatste maal uitbreidde en die vervolgens dichtslibde. Monniken hadden de Munte eerder bedijkt en voorzien van een sloot evenwijdig eraan om zo een stuk landEen topografische - en internationaal rechtserkende eenheid. droog te leggen. In 1588 was de dijk bij Termunten hersteld, maar doordat het water niet meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. via de Termunter Ae kon worden afgevoerd, moest dit nu noodgedwongen via de Oterdumerzijl gebeuren. In 1597 kwam een nieuwe dijk tussen Scheemda en Nieuwolda gereed, waarop een aantal ondernemers besloot om de Termunterzijl en Kermerzijl (bij Scheemda, mogelijk andere naam voor de 'Nijenzijl' aan de 'Nijendijk' die in een zijlbrief over het diepEen diep is de benaming die zowel aan sommige kanalen als aan natuurlijke vaarwaters wordt gegeven. De aanduiding heeft betrekking op de waterdiepte, die meer is dan een watergang die voor de ontwatering is bedoeld. Deze extra diepte maakt scheepvaart mogelijk.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport. worden genoemd[1]) te bouwen met een diepEen diep is de benaming die zowel aan sommige kanalen als aan natuurlijke vaarwaters wordt gegeven. De aanduiding heeft betrekking op de waterdiepte, die meer is dan een watergang die voor de ontwatering is bedoeld. Deze extra diepte maakt scheepvaart mogelijk.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport. ertussen om het water kwijt te raken. Het diepEen diep is de benaming die zowel aan sommige kanalen als aan natuurlijke vaarwaters wordt gegeven. De aanduiding heeft betrekking op de waterdiepte, die meer is dan een watergang die voor de ontwatering is bedoeld. Deze extra diepte maakt scheepvaart mogelijk.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport. werd daarbij aangelegd vanaf de sloot achter die dijkGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water., die voor dat doel werd verhoogd, waarbij de sloot werd verdiept. Bij Termunterzijl werd deels de loop van de vroegere Termunter Ae gevolgd. De aanlegWerksoort die bestaat uit het uitbreiden van het hoofd(vaar)wegennet door aanleg of verbreding van hoofd(vaar)wegen, verbetering van bestaande hoofd(vaar)wegen en maatregelen die bijdragen aan een capaciteitsvergroting van de bestaande infrastructuur (benutting). startte in 1600 en werd voltooid in 1601.

Op 25 november 1601 werd het Termunterzijlvest opgericht voor het beheer van het diepEen diep is de benaming die zowel aan sommige kanalen als aan natuurlijke vaarwaters wordt gegeven. De aanduiding heeft betrekking op de waterdiepte, die meer is dan een watergang die voor de ontwatering is bedoeld. Deze extra diepte maakt scheepvaart mogelijk.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport. en haar kunstwerkenCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf.. In 1686 werd het Termunterzijl weggeslagen bij de Sint-Maartensvloed, waarop de stad Groningen in 1725 er een nieuwe zijlEen sluis die tot doel heeft een aansluitende vaarweg of haven op diepte te houden, door het opwekken van een plotselinge krachtige waterstroming. liet bouwen, die ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. de Boog van Ziel wordt genoemd.

In de 17e en 18e eeuw ontstond een bloeiende scheepvaart over het TermunterzijldiepHet Termunterzijldiep of kortweg Zijldiep is een kanaal (diep) in het oosten van de Nederlandse provincie Groningen. Oorspronkelijk werd het aangelegd als een afwateringskanaal, later groeide het uit tot een belangrijke scheepvaartverbinding en tegenwoordig is het vooral in gebruik door waterrecreanten. als gevolg van de ontwikkeling van de Groninger VeenkoloniënDe Groninger Veenkoloniën, of kortweg de Veenkoloniën, is de naam van een gebied in het zuidoosten van de provincie Groningen (Oost-Groningen). bij Veendam en Pekela. Schepen exporteerden goederenZaak of vermogensrecht naar Scandinavië en over de Oostzee tot aan Sint-Petersburg. In de 19e eeuw werden de schepenElk vaartuig met inbegrip van vaartuigen zonder waterverplaatsing en watervliegtuigen, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als middel van vervoer over water. echter steeds groter en trad de industriële revolutie in met ijzeren schepenElk vaartuig met inbegrip van vaartuigen zonder waterverplaatsing en watervliegtuigen, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als middel van vervoer over water. en door stoom- en diesel aangedreven botenElk vaartuig met inbegrip van vaartuigen zonder waterverplaatsing en watervliegtuigen, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als middel van vervoer over water.. Dit betekende dat het diepEen diep is de benaming die zowel aan sommige kanalen als aan natuurlijke vaarwaters wordt gegeven. De aanduiding heeft betrekking op de waterdiepte, die meer is dan een watergang die voor de ontwatering is bedoeld. Deze extra diepte maakt scheepvaart mogelijk.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport. langzamerhand te klein werd voor de scheepvaart. Toen de stad Groningen ook nog het EemskanaalHet Eemskanaal verbindt de stad Groningen (het Verbindingskanaal / Oosterhaven, Winschoterdiep en Van Starkenborghkanaal) met Delfzijl (de Eems). Het kanaal is aangelegd tussen 1866 en 1876 en is in 1953 verbreed. aanlegde in 1876, was het gedaan met de handel vanuit de VeenkoloniënDe Groninger Veenkoloniën, of kortweg de Veenkoloniën, is de naam van een gebied in het zuidoosten van de provincie Groningen (Oost-Groningen). over waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O).. Het diepEen diep is de benaming die zowel aan sommige kanalen als aan natuurlijke vaarwaters wordt gegeven. De aanduiding heeft betrekking op de waterdiepte, die meer is dan een watergang die voor de ontwatering is bedoeld. Deze extra diepte maakt scheepvaart mogelijk.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport. was daarmee echter niet afgeschreven voor de scheepvaart, daar de landbouw in het Oldambt nu een bloei begon door te maken en het diepEen diep is de benaming die zowel aan sommige kanalen als aan natuurlijke vaarwaters wordt gegeven. De aanduiding heeft betrekking op de waterdiepte, die meer is dan een watergang die voor de ontwatering is bedoeld. Deze extra diepte maakt scheepvaart mogelijk.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport. zo steeds meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. gebruikt werd door snikken en bolschepen, die in het begin vooral werden voortgetrokken door scheepsjagers, vrouwen en kinderen en later werden voortgedreven door opduwers of eigen motoren. Met name in de havenEen tot ligplaats van schepen geschikt, natuurlijk of gegraven waterbekken aan zee of aan de oever van een rivier of binnenwater, dat beschutting biedt tegen wind en golven. van Nieuwolda was het erg drukKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt.. In de jaren 1950 verdween de scheepvaart over het diepEen diep is de benaming die zowel aan sommige kanalen als aan natuurlijke vaarwaters wordt gegeven. De aanduiding heeft betrekking op de waterdiepte, die meer is dan een watergang die voor de ontwatering is bedoeld. Deze extra diepte maakt scheepvaart mogelijk.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport. echter uiteindelijk toch als gevolg van de concurrentie door vrachtauto's. Ter nagedachtenis aan de bloeiende scheepvaartperiode zijn drie kunstwerkenCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. opgericht bij Scheemda, Nieuwolda en op de dijk van Termunterzijl. In 1986 werd het kanaal opnieuw geopend voor de scheepvaart, nu met name gericht op de waterrecreatie.

In 1863 ging het Termunterzijlvest over in het Waterschap Oldambt, dat vanwege de te lage capaciteitHoeveelheid stroming die verwerkt kan worden door een aanvoer- en of afvoerconstructie. van de Boog van Ziel besloot tot de aanlegWerksoort die bestaat uit het uitbreiden van het hoofd(vaar)wegennet door aanleg of verbreding van hoofd(vaar)wegen, verbetering van bestaande hoofd(vaar)wegen en maatregelen die bijdragen aan een capaciteitsvergroting van de bestaande infrastructuur (benutting). van een zijtak van het TermunterzijldiepHet Termunterzijldiep of kortweg Zijldiep is een kanaal (diep) in het oosten van de Nederlandse provincie Groningen. Oorspronkelijk werd het aangelegd als een afwateringskanaal, later groeide het uit tot een belangrijke scheepvaartverbinding en tegenwoordig is het vooral in gebruik door waterrecreanten. buiten Termunterzijl, waar een nieuwe spilsluis werd gebouwdDe zakelijk gerechtigden tot gebouwde onroerende zaken, binnen het beheergebied van het waterschap, veelal huizenbezitters., de Nieuwe Zijl, die in 1870 werd voltooid. Tegen 1930 liepen beide sluizenEen kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzien. opnieuw tegen hun capaciteitHoeveelheid stroming die verwerkt kan worden door een aanvoer- en of afvoerconstructie. aan en werd het gemaal Cremer (capaciteitHoeveelheid stroming die verwerkt kan worden door een aanvoer- en of afvoerconstructie.: 1500 m³/minuut) gebouwdDe zakelijk gerechtigden tot gebouwde onroerende zaken, binnen het beheergebied van het waterschap, veelal huizenbezitters. dat vanaf de ingebruikname in 1931 24 uur per dag water in de zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt. kon pompenWerktuig dat door middel van een verschil in druk vloeistoffen of gassen verplaatst. doordat ze niet meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. afhankelijk was van het getijHet periodiek rijzen en dalen van het water als gevolg van de aantrekkingskrachten van maan en zon.. In 1987 ging het Waterschap Oldambt over in het gefuseerde Eemszijlvest, dat in 2000 werd opgesplitst, waarbij het diepEen diep is de benaming die zowel aan sommige kanalen als aan natuurlijke vaarwaters wordt gegeven. De aanduiding heeft betrekking op de waterdiepte, die meer is dan een watergang die voor de ontwatering is bedoeld. Deze extra diepte maakt scheepvaart mogelijk.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport. met de andere waterwegenEen aaneengesloten stuk oppervlaktewater, dat als vaarweg in de Wegwijzer voor de binnenscheepvaart is gedefinieerd. ten zuiden van het EemskanaalHet Eemskanaal verbindt de stad Groningen (het Verbindingskanaal / Oosterhaven, Winschoterdiep en Van Starkenborghkanaal) met Delfzijl (de Eems). Het kanaal is aangelegd tussen 1866 en 1876 en is in 1953 verbreed. onderdeel werd van het waterschap Hunze en Aa'sHet waterschap Hunze en Aa's is een groot waterschap in de Nederlandse provincies Groningen en Drenthe.. Hetzelfde jaar werd ter vervanging van het gemaal Cremer het nieuwe Gemaal RozemaHet Gemaal Rozema is gebouwd door het toenmalige waterschap Eemszijlvest en in 2000 in gebruik genomen. (capaciteitHoeveelheid stroming die verwerkt kan worden door een aanvoer- en of afvoerconstructie.: 2700 m³/minuut) in gebruik genomen. Dit gemaal was met name nodig vanwege de voortdurende bodemdalingDaling van het grondoppervlak door oxidatie van veen, zetting of geologische processen. als gevolg van de gaswinning in Groningen (zie ook Aardgasveld van Slochteren). Tegelijk met het Gemaal RozemaHet Gemaal Rozema is gebouwd door het toenmalige waterschap Eemszijlvest en in 2000 in gebruik genomen. werd een verbindingskanaalHet Verbindingskanaal is een kanaal in de stad Groningen, dat deel uitmaakt van de diepenring. aangelegd tussen het Oosterhornkanaal (bij de Oosterhornhaven van Delfzijl) en het TermunterzijldiepHet Termunterzijldiep of kortweg Zijldiep is een kanaal (diep) in het oosten van de Nederlandse provincie Groningen. Oorspronkelijk werd het aangelegd als een afwateringskanaal, later groeide het uit tot een belangrijke scheepvaartverbinding en tegenwoordig is het vooral in gebruik door waterrecreanten., waardoor het diepEen diep is de benaming die zowel aan sommige kanalen als aan natuurlijke vaarwaters wordt gegeven. De aanduiding heeft betrekking op de waterdiepte, die meer is dan een watergang die voor de ontwatering is bedoeld. Deze extra diepte maakt scheepvaart mogelijk.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport. een verbindingEen stroom voerend element. kreeg met de vaarwateren van Noord-Groningen en met de stad Groningen. In dit verbindingskanaalHet Verbindingskanaal is een kanaal in de stad Groningen, dat deel uitmaakt van de diepenring. werd een schutsluis geplaatst, zodat in noodgevallen water overgepompt kan worden in de EemsDe Eems (Duits: Ems) is een rivier die stroomt door het noordwesten van Duitsland en bij haar monding via de Dollard en Westereems aan het noordoosten van Nederland grenst. Zij loopt door de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen (Eemsland). Zij ontspringt in de Senne (bij het Teutoburgerwoud in Duitsland, zuidelijk van Bielefeld) en mondt via de Waddenzee uit in de Noordzee. In de Waddenzee loopt hoofdarm van de Eems over het wad als Westereems tussen de eilanden Rottumeroog en Borkum door; het zeegat aan de andere zijde van Borkum, tussen dit eiland en Juist heet Oostereems. De Dollard is niet het estuarium van de Eems, maar het estuarium van de Westerwoldsche Aa en dus en zijbaai van de monding van de Eems..[2] In 2009 werd begonnen met de aanlegWerksoort die bestaat uit het uitbreiden van het hoofd(vaar)wegennet door aanleg of verbreding van hoofd(vaar)wegen, verbetering van bestaande hoofd(vaar)wegen en maatregelen die bijdragen aan een capaciteitsvergroting van de bestaande infrastructuur (benutting). van de Noordelijke Vaarverbinding van de Blauwestad (vanaf Midwolda) naar Nieuwolda[3], waardoor het diepEen diep is de benaming die zowel aan sommige kanalen als aan natuurlijke vaarwaters wordt gegeven. De aanduiding heeft betrekking op de waterdiepte, die meer is dan een watergang die voor de ontwatering is bedoeld. Deze extra diepte maakt scheepvaart mogelijk.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport. over een geplande drie jaar een tweede verbindingEen stroom voerend element. moet krijgen met de rest van het Oldambt naast de bestaande verbindingEen stroom voerend element. met het WinschoterdiepHet Winschoterdiep is het kanaal dat loopt van Groningen, vanaf de aansluiting op het Eemskanaal, naar Winschoten waar het zich splitst in de Rensel, het laatste stukje naar Winschoten, en de aansluiting op de Pekel A. Het Winschoterdiep vormt de voortzetting van het Schuitendiep dat rond 1400 vanuit Groningen naar Foxhol werd gegraven. via het Opdiep.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Termunterzijldiep
Afbeelding van390px-Uitzicht_vanaf_de_Leeuwenborg_over_Termunsterzijldiep%2C_fietspad_en_naastliggend_natuurgebied_-_panoramio.jpg
Uitzicht vanaf de Leeuwenborg in 't Waar over Termunsterzijldiep, fietspad en naastliggend natuurgebied.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
TermunterzijldiepHet Termunterzijldiep of kortweg Zijldiep is een kanaal (diep) in het oosten van de Nederlandse provincie Groningen. Oorspronkelijk werd het aangelegd als een afwateringskanaal, later groeide het uit tot een belangrijke scheepvaartverbinding en tegenwoordig is het vooral in gebruik door waterrecreanten.Breder
  • kanaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
TermunterzijldiepHet Termunterzijldiep of kortweg Zijldiep is een kanaal (diep) in het oosten van de Nederlandse provincie Groningen. Oorspronkelijk werd het aangelegd als een afwateringskanaal, later groeide het uit tot een belangrijke scheepvaartverbinding en tegenwoordig is het vooral in gebruik door waterrecreanten.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
Rdf.jpg