Keersluis Pekela

Eigenschappen

VoorkeurslabelKeersluis PekelaKeersluis Pekela is gelegen in het Pekel A en beschermt het achterland van Pekela bij een hoogwater calamiteit.
DefinitieKeersluis PekelaKeersluis Pekela is gelegen in het Pekel A en beschermt het achterland van Pekela bij een hoogwater calamiteit. is gelegen in het Pekel ADe Pekel A (ook Pekel Aa) is een riviertje tussen Oude Pekela en De Bult ten oosten van Winschoten waar het in de Westerwoldse Aa stroomt. en beschermt het achterlandHet gebied aansluitend aan de landzijde van de waterkering.Het gebied dat materiaal levert waarmee elders een nieuw pakket van afzettingsgesteenten wordt opgebouwd. van Pekela bij een hoogwater calamiteitOmstandigheden waaronder de goede staat van één of meer waterstaatswerken onmiddellijk en ernstig in het ongerede is of dreigt te komen..
Toelichting op definitieBij een extreem hoog water op de boezem wordt de keersluis gesloten en wordt het water via het naast gelegen gemaal op de boezem gepompt.
Afbeelding vankeersluis Pekela


keersluis Pekela

Keersluis PekelaKeersluis Pekela is gelegen in het Pekel A en beschermt het achterland van Pekela bij een hoogwater calamiteit.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
Keersluis PekelaKeersluis Pekela is gelegen in het Pekel A en beschermt het achterland van Pekela bij een hoogwater calamiteit.Breder
  • keersluis (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
Keersluis PekelaKeersluis Pekela is gelegen in het Pekel A en beschermt het achterland van Pekela bij een hoogwater calamiteit.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
Rdf.jpg