elektrisch schema


Eigenschappen

Voorkeurslabelelektrisch schema
DefinitieEen elektrisch schema is een grafische voorstelling van een elektrische installatie, gebruikmakend van hoofdzakelijk elektrische symbolen en verbindingen. Dit in tegenstelling tot een elektronisch schema, welk een voorstelling van een elektronisch circuit geeft.
Synoniemelektrische schema's
Toelichting op definitieIn het elektrisch schema zijn elektrische componenten, elektrische verbindingen, bediening en signalisatie eenduidig vastgelegd door coderingssystemen zoals de componentnummering, klemnummering, locatie-, kabel- en draadnummering. De elektrische componenten worden symbolisch weergegeven op het elektrisch schema. Complexe schema's worden op meerdere pagina's weergegeven en maken gebruik van kruisverwijzingen. Gegevens die belangrijk zijn voor de correcte aansluiting, bediening en gebruik worden ook op het schema vermeld: de aanduiding van de voedingsspanning, de plaatsingswijze, beschrijving van functie van een signalisatie, bereik van meetwaarden en signalen, instelling van timers en thermieken. Naargelang de behoefte zijn er verschillende soorten elektrische schema's. (bron: Wikipedia / ABDL)
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Schema_(elektriciteit), http://www.rws.nl/abdl#DEF-9277
Afbeelding van450px-One-line_diagram.svg.png
Een eendraadschema met de energiestromen. Rode kaders duiden de vermogenschakelaars aan, grijze lijnen de driefasige rails en hun koppelingen, de oranje cirkel vertegenwoordigt een generator, de groene spiraal is een spoel, en de drie overlappende blauwe cirkels stellen een driefasige transformator met drie wikkelingen voor.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
elektrisch schemaBreder
elektrisch schemaBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanzichttekening (Begrip)Brederelektrisch schema
configuratieschema (Begrip)Brederelektrisch schema
deelschema (Begrip)Brederelektrisch schema
eendraadschema (Begrip)Brederelektrisch schema
grondschema (Begrip)Brederelektrisch schema
installatieschema (Begrip)Brederelektrisch schema
installatietekening (Begrip)Brederelektrisch schema
kabellijst (Begrip)Brederelektrisch schema
kabellooptekening (Begrip)Brederelektrisch schema
klemmenstrooktekening (Begrip)Brederelektrisch schema
leidingschema (Begrip)Brederelektrisch schema
meet- en regelschema (Begrip)Brederelektrisch schema
opstellingstekening (Begrip)Brederelektrisch schema
principeschema (Begrip)Brederelektrisch schema
stroomkringschema (Begrip)Brederelektrisch schema
Rdf.jpg